Aantal personen met handicap dat wacht op een (hoger) persoonsvolgend budget gestegen

'Ook mensen met een handicap willen zo lang mogelijk een kwaliteitsvol leven thuis leiden.' © HOLLANDSE HOOGTE

Het aantal personen met een handicap dat wacht op een persoonsvolgend budget of op een hoger budget is in de eerste helft van 2018 gestegen. Ondanks de budgettaire inspanningen van de Vlaamse regering staan er nog steeds 14.607 vragen op de wachtlijst. Eind 2017 waren dat nog 14.254 vragen. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Het streefdoel van de Vlaamse regering is al enkele jaren duidelijk. Tegen 2020 moet er zorggarantie zijn voor de groep met de grootste ondersteuningsnood en de personen met een handicap moeten meer zelf hun ondersteuning kunnen aansturen. Een financieel groeipad van meer dan 330 miljoen euro en de overstap naar het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF) moesten die ambitie helpen realiseren.

Uit de cijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) blijkt dat het aantal personen op de wachtlijst voorlopig niet krimpt. Integendeel, het aantal openstaande vragen is lichtjes gestegen van 14.254 (eind 2017) naar 14.607 (juni 2018). Een grote meerderheid van de mensen op de wachtlijst, bijna 11.000, hebben al wel één of andere vorm van ondersteuning (bv. het forfaitaire zorgbudet van 300 per maand), maar vragen dus meer.

Vooral in de hoogste prioriteitengroepen loopt het aantal wachtenden nog op, van 1.340 eind 2017 naar 2.000 in juni 2018. Daarom is beslist om de mensen in die prioriteitengroepen die nog geen ondersteuning krijgen, alvast een zorgbudget (het vroegere basisondersteuningsbudget of BOB) toe te kennen. Het zou gaan om zo’n 750 mensen.

Nog opvallend: van de 884 budgetten die in eerste helft van 2018 zijn toegekend, gingen er 721 naar mensen die automatisch recht hebben op zo’n budget. Het gaat daarbij om mensen met dringende noden. Zo krijgen mensen met een snel degeneratieve aandoening (bv. spierziekte ALS) automatisch een budget via een spoedprocedure. Ook mensen in een noodsituatie krijgen automatisch een budget, denk bijvoorbeeld aan het plotse overlijden van een moeder die jarenlang alleen voor haar kind met handicap heeft gezorgd.

In 2019 schakelt de regering nog een versnelling hoger met een investering van 100 miljoen euro. Daarvan zal ongeveer 70 miljoen gaan naar de automatische toekenningsgroepen en is er 30 miljoen euro voorzien voor de verschillende prioriteitengroepen.

Het VAPH maakt intussen werk van een soort uitzuivering van de wachtlijst. Zo wil het agentschap nagaan of er geen ‘slapende vragen’ in het systeem zitten. Het gaat dan bijvoorbeeld om dossiers die ooit zijn ingediend, maar intussen mogelijk achterhaald zijn. Een andere nieuwigheid is dat het VAPH vanaf 2019 aan bepaalde mensen op de wachtlijst zal zeggen op welke plaats ze staan. Zo tasten ze niet meer helemaal in het duister over de behandeling van hun vraag. Personen in de hoogste prioriteitengroepen zullen vanaf dan elk kwartaal een indicatie krijgen van hun plaats op de lijst.

Partner Content