50-plussers zijn booming business: steeds meer oudere mensen starten als zelfstandige

VIJFTIGPLUSSER Het aantal vijftigplussers dat in ons land een zaak start, is in tien jaar meer dan verdubbeld. © Getty Images/Westend61
Dimitri Dewever medewerker Trends

Almaar meer vijftigplussers zetten de stap naar een nieuwe professionele uitdaging. Meer en meer mensen van die leeftijd starten een eigen onderneming. Ook in de uitzendsector neemt hun aantal fors toe. “Dit is meer dan een demografisch verschijnsel.”

Vijftigplussers kiezen om verschillende redenen voor een nieuw hoofdstuk in hun professionele loopbaan: tijdelijke werkloosheid, herstructureringen, zin in een nieuwe uitdaging of eindelijk het lef gevonden voor een carrièreswitch. Het aantal vijftigplussers dat in ons land een zaak start, is in tien jaar meer dan verdubbeld, stelt de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) vast. In 2009 waren dat er 8903, in 2019 19.452.

“Meer dan 15 procent van de starters in ons land is een vijftigplusser”, weet Danny Van Assche, de gedelegeerd bestuurder van Unizo. “Dat is meer dan een demografisch verschijnsel. Wij merken dat die toename ook voortkomt uit het verbeterde imago van het ondernemerschap. Ondernemende vijftigplussers zijn geen Balthasar Boma’s meer.” Een eigen bedrijf oprichten wordt steeds meer gezien als een volwaardige carrièreoptie. Dat fenomeen merkt Unizo bij starters van alle leeftijden.

Ook in de uitzendsector neemt het aantal vijftigplussers toe. Ze maken meer dan 12 procent van de uitzendmarkt uit. Het Belgische uitzendbureau Nestor richt zich uitsluitend op de tewerkstelling van vijftigplussers. Die scale-up nam in oktober vorig jaar zijn Nederlandse sectorgenoot ErvarenJaren over en stelt sindsdien wekelijks zo’n 1200 vijftigplussers tewerk. Meer dan 65.000 werkwilligen hebben zich bij het kantoor ingeschreven, van voormalige magazijniers tot ex-CEO’s.

“Wij focussen op langetermijnsamenwerkingen tussen vijftigplussers en werkgevers, en niet op tijdelijke vervangingen of het opvangen van piekperiodes”, vertelt Mathieu Vandenhende, de CEO en medeoprichter van Nestor. “Bedrijven vinden bij ons mensen om enkele uren tot enkele dagen per week administratie, technisch onderhoud, transport of andere taken uit te voeren.” Omdat de bedrijven daarvoor moeilijk vaste medewerkers vinden, is uitzendwerk een mooie oplossing. Nestor beoogt de vijftigplussers in kwestie zo lang mogelijk aan de slag te houden in de bedrijven. Verschillende onder hen kregen inmiddels vaste contracten aangeboden.

Drie categorieën

Ook Unizo bevestigt dat er heel wat kansen zijn voor vijftigplussers op de arbeidsmarkt. “We leven niet meer in de jaren tachtig”, stelt Danny Van Assche. “Toen bleven de meeste mensen na de schoolbanken tot aan hun pensioen aan de slag bij dezelfde werkgever. Mensen durven vandaag hun carrière makkelijker in eigen handen te nemen.” En mocht een zijsprong als ondernemer toch mislukken, dan zijn er nog heel wat uitwijk- en carrièremogelijkheden. “Ondernemen is minder risicovol geworden”, klinkt het.

Nestor en Unizo zien drie categorieën werkzoekende of ondernemende vijftigplussers. Een derde zijn mensen die in een herstructurering zijn terechtgekomen en noodgedwongen een gelijkaardige baan of ondernemende functie zoeken. “Een tweede categorie zijn werkzoekenden die hun huidige baan stopzetten en een activiteit beogen die in het verlengde van hun ervaring ligt”, weet Mathieu Vandenhende van Nestor. Dat kan gaan van een sanitair installateur in loondienst tot een hr- of IT-specialist die een eigen zaak begint. En dan zijn er nog oudere starters die een compleet nieuwe professionele weg inslaan of een lang gekoesterde droom in vervulling willen brengen. “Die zijn een kleine minderheid”, weet Unizo.

Ondernemende vijftigplussers zijn geen Balthasar Boma’s meer’ Danny Van Assche, Unizo

Bij Nestor bestaat de derde groep uit mensen die vlak voor tot een stuk na hun pensioen actief willen blijven, of met hun carrière een andere richting willen uitgaan. “Ze willen geld verdienen en hun sociale contacten behouden”, weet Mathieu Vandenhende.

Ook Unizo richt zich tegenwoordig specifiek op vijftigplussers. Samen met Liantis organiseert de ondernemersorganisatie START50+: workshops waar vijftigplussers informatie kunnen inwinnen over hoe ze zich kunnen voorbereiden op de start van hun onderneming. Ze komen er ook te weten welke competenties ze nog kunnen aanscherpen. “Veel deelnemers stellen vragen over hun sociaal statuut”, zegt Danny Van Assche. “Ze willen weten wat het voor hun pensioen betekent als ze hun werknemersstatuut omruilen voor het zelfstandige ondernemerschap.” Dat blijkt in de praktijk een van de grootste drempels te zijn. “De belangrijkste reden waarom mensen de stap niet zetten, is het verschil in sociale bescherming tussen werknemers en zelfstandigen.”

Corona en de toekomst

Welke impact heeft de coronacrisis op de carrièremogelijkheden van vijftigplussers? Unizo merkt weinig verschil met voor corona. “De groei van het aantal starters is in 2020 een beetje afgetopt, maar niet stilgevallen”, zegt Van Assche. “Dat geldt ook voor de categorie van de vijftigplussers.” Ook in de uitzendsector valt de impact voor vijftigplussers vrij goed mee. “Bedrijven waren ook vorig jaar op zoek naar mensen met ervaring en engagement”, zegt Vandenhende. “Sommige vijftigplussers werken al drie jaar of langer bij klanten.”

Danny Van Assche vindt het ook positief dat de overheid in haar relancebeleid het ondernemerschap als een volwaardig carrièretraject beschouwt. “Voor de periode tussen 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 heeft de Vlaamse overheid de voorwaarden voor de transitiepremie verruimd”, verduidelijkt hij. “Werkzoekenden die een eigen zaak oprichten, komen in aanmerking voor een premie, die hen financiële zekerheid biedt. Vroeger bestond die premie alleen voor 45-plussers. Nu is ze tijdelijk toegankelijk voor alle werkzoekenden. Dat zal zich allicht vertalen in een toename van het aantal starters.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content