4% spaarrendement in Spanje. Olé!?

Wie bij bepaalde Spaanse (probleem)banken aanzienlijke bedragen parkeert krijgt een heel fraai rendement aangeboden. Er is zelfs sprake van rendementen tot 4% per jaar. Meer in het bijzonder de banken Bankia, Catalunya Caixa, Banco de Valencia en Novagalicia zouden hierbij de kroon spannen.

Op een moment dat de Spaanse banksector gemiddeld toch al een mooi rendement van 2,4% biedt, is 4% buiten proportie ‘hoog’. Die banken bieden dat rendement om de massale uitstroom van kapitaal een halt toe te roepen. Risico en rendement gaan hier ook hand in hand.

Spaanse banken in nood

In de media wordt moord en brand geschreeuwd. Deze banken liggen immers aan het Europese noodinfuus. Zonder deze levenslijn is het onherroepelijk gedaan met veel van deze banken. Ondanks het feit dat ze aan het infuus liggen, spiegelen ze rendementen voor die duidelijk boven het marktgemiddelde liggen. Dat ruikt naar concurrentievervalsing.

De vraag is evenwel of het wel echt om concurrentievervalsing gaat? Om je zuurverdiende spaarcenten aan dergelijke (wankele) instellingen toe te vertrouwen moet je immers meer dan een lepeltje suiker aangeboden krijgen. Dat vertaalt zich dus in een zeer hoog rendement. Voor dergelijk risico moet je als belegger vergoed worden; boter bij de vis. Of 4% voldoende boter is, moet iedere belegger voor zich uitmaken.

Kosten

Vooraleer u zich evenwel, in het kader van het vrij verkeer van kapitaal en van diensten binnen de Europese Unie, rept naar Spanje om daar in te schrijven op zo’n hoogrentende rekening, moet u ook een aantal fiscale en praktische wenken in acht nemen. Vanuit praktisch oogpunt vraagt u bij de opening van de rekening best wat het kost om het geld terug over te schrijven. Soms durft men meerdere procenten kosten te rekenen voor de loutere overschrijvingen naar het buitenland.

Belastingen

Fiscaal spreekt het voor zich dat deze interesten belastbaar zijn in België aan 21%. In de mate dat u meer dan 20.020 euro aan interesten en dividenden heeft genoten in 2012, wordt het tarief met 4% verhoogd waardoor het werkelijke tarief 25% bedraagt. Aldus wordt het geboden rendement alvast flink afgeroomd. Een Belgische spaarrekening is alvast belastbaar aan 15%. Verder zijn de eerste 1830 euro aan interesten belastingvrij. Daarbij komt soms de Spaanse bronheffing. Deze kan worden vermeden door een niet-inwoners rekening te openen. Dat laatste neemt niet weg dat de informatie aan de Belgische Staat wordt overgemaakt.

Successierechten

Wat evenwel vaak wordt vergeten in deze discussies is het successierecht (of schenkingsrecht). Indien de rekeninghouder komt te overlijden, zijn torenhoge Spaanse successierechten verschuldigd. In de rechte lijn kunnen deze oplopen tot om en bij 40%. Deze komen bovenop de Belgische successierechten waardoor het toptarief voor een Vlaming die een Spaanse rekening heeft oploopt tot boven de 67% van het uitstaande kapitaal.

Vooraleer u zich dus laat verleiden door de sirene van de hoge rendementen, doet u er goed aan zich goed te informeren. Uw zoektocht naar een paar procententjes extra, zou dan wel eens een zeer kale reis kunnen zijn.

Volg de discussie mee op twitter via @Anton_Rivus.

Anton van Zantbeek

Advocaat Rivus

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content