De steun voor de jongste windparken op zee wordt onder meer berekend op basis van de energieprijzen. Nu de stroomprijzen op de markt historisch hoog zijn, ontvangen de windexploitanten voor hun geleverde stroom een hogere prijs. Hoe hoger de prijzen die ze krijgen voor hun stroom, hoe minder subsidiëring de windparken ontvangen van de federale overheid.

De regering was in de begroting uitgegaan van 812 miljoen euro steun dit jaar. De federale regulator Creg raamt de kosten nu echter op 635 miljoen euro. Met andere woorden: er moet 177 miljoen euro minder steun worden betaald dan verwacht, of een daling met 20 procent. Minister Van der Straeten stelt voor om de middelen in te zetten voor het verlagen van de energiefactuur voor gezinnen en bedrijven.

De steun voor de jongste windparken op zee wordt onder meer berekend op basis van de energieprijzen. Nu de stroomprijzen op de markt historisch hoog zijn, ontvangen de windexploitanten voor hun geleverde stroom een hogere prijs. Hoe hoger de prijzen die ze krijgen voor hun stroom, hoe minder subsidiëring de windparken ontvangen van de federale overheid. De regering was in de begroting uitgegaan van 812 miljoen euro steun dit jaar. De federale regulator Creg raamt de kosten nu echter op 635 miljoen euro. Met andere woorden: er moet 177 miljoen euro minder steun worden betaald dan verwacht, of een daling met 20 procent. Minister Van der Straeten stelt voor om de middelen in te zetten voor het verlagen van de energiefactuur voor gezinnen en bedrijven.