De regering keurde vorige vrijdag een voorontwerp van wet goed, waardoor de arbeidsinspectie effectiever zal kunnen optreden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, door inspecteurs toe te laten om praktijktests en zelfs mystery calls uit te voeren. Concreet zullen inspecteurs bijvoorbeeld zelf kunnen solliciteren en nagaan of er sprake is van discriminatie: de zogenaamde mystery calls. Of ze zullen een sollicitatiebrief kunnen uitsturen, in naam van bijvoorbeeld iemand met autochtone achtergrond, of in naam van iemand met allochtone achtergrond.

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka is geen voorstander van de wetswijziging. 'Het federale voorstel lijkt uit te gaan van een voorafgaandelijk wantrouwen tegenover ondernemers. Door de overheid uitgevoerde mystery calls zijn niet de juiste manier om discriminatie te bestrijden', aldus Voka. De werkgeversorganisatie onderschrijft wel de manier van werken van de Vlaamse regering, die uitgaat van zelfregulering.

De regering keurde vorige vrijdag een voorontwerp van wet goed, waardoor de arbeidsinspectie effectiever zal kunnen optreden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, door inspecteurs toe te laten om praktijktests en zelfs mystery calls uit te voeren. Concreet zullen inspecteurs bijvoorbeeld zelf kunnen solliciteren en nagaan of er sprake is van discriminatie: de zogenaamde mystery calls. Of ze zullen een sollicitatiebrief kunnen uitsturen, in naam van bijvoorbeeld iemand met autochtone achtergrond, of in naam van iemand met allochtone achtergrond. De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka is geen voorstander van de wetswijziging. 'Het federale voorstel lijkt uit te gaan van een voorafgaandelijk wantrouwen tegenover ondernemers. Door de overheid uitgevoerde mystery calls zijn niet de juiste manier om discriminatie te bestrijden', aldus Voka. De werkgeversorganisatie onderschrijft wel de manier van werken van de Vlaamse regering, die uitgaat van zelfregulering.