De crisislanden in de eurozone proberen hun concurrentiepositie door lagere lonen en structurele hervormingen te verbeteren. "Om dit aanpassingsproces te verlichten, moeten landen met grote en aanhoudende overschotten maatregelen treffen om de binnenlandse vraag te steunen", aldus het Amerikaanse ministerie van Financiën. In het rapport aan het Congres valt het scherpe taalgebruik op van het ministerie jegens Duitsland, dat tijdens de schuldencrisis een hoog handelsoverschot haalde. "De bloedarmoedige groei van de binnenlandse vraag in Duitsland en de afhankelijkheid van de export hebben stabiliteit verhinderd, op een moment dat vele andere landen in de eurozone sterk onder druk stonden om de vraag te remmen en import terug te schroeven", klonk het. Het Duitse beleid zou deflatie (algemene daling van het prijsniveau, red.) in de eurozone en in de wereld veroorzaken, klonk het verder. Economen zien daarin een gevaar voor economische groei. Het rapport wees er ook op dat het Duitse handelsoverschot het voorbije jaar zelfs boven dat van China lag. "Die kritiek is onbegrijpelijk", reageerde het Duitse ministerie van Economie. De overschotten zijn de "weerspiegeling van de sterke competitiviteit van de Duitse economie en de internationale vraag naar Duitse kwaliteitsproducten". Het Duitse ministerie van Financiën zegt dat het financieel-economische beleid geen "onevenwicht kent dat een correctie behoeft". De Amerikaanse kritiek aan Duits adres is niet nieuw, maar werd nog nooit zo scherp uitgesproken. Tot op heden was het vitriool vooral op China gericht. Peking zou de binnenlandse munt manipuleren om de internationale concurrentiepositie te verstevigen. De scherpe kritiek van Washington valt bovendien midden in het afluisterschandaal waarbij de telefoon van Duits bondskanselier Angela Merkel door de Amerikaanse dienst NSA zou afgeluisterd zijn. (Belga)

De crisislanden in de eurozone proberen hun concurrentiepositie door lagere lonen en structurele hervormingen te verbeteren. "Om dit aanpassingsproces te verlichten, moeten landen met grote en aanhoudende overschotten maatregelen treffen om de binnenlandse vraag te steunen", aldus het Amerikaanse ministerie van Financiën. In het rapport aan het Congres valt het scherpe taalgebruik op van het ministerie jegens Duitsland, dat tijdens de schuldencrisis een hoog handelsoverschot haalde. "De bloedarmoedige groei van de binnenlandse vraag in Duitsland en de afhankelijkheid van de export hebben stabiliteit verhinderd, op een moment dat vele andere landen in de eurozone sterk onder druk stonden om de vraag te remmen en import terug te schroeven", klonk het. Het Duitse beleid zou deflatie (algemene daling van het prijsniveau, red.) in de eurozone en in de wereld veroorzaken, klonk het verder. Economen zien daarin een gevaar voor economische groei. Het rapport wees er ook op dat het Duitse handelsoverschot het voorbije jaar zelfs boven dat van China lag. "Die kritiek is onbegrijpelijk", reageerde het Duitse ministerie van Economie. De overschotten zijn de "weerspiegeling van de sterke competitiviteit van de Duitse economie en de internationale vraag naar Duitse kwaliteitsproducten". Het Duitse ministerie van Financiën zegt dat het financieel-economische beleid geen "onevenwicht kent dat een correctie behoeft". De Amerikaanse kritiek aan Duits adres is niet nieuw, maar werd nog nooit zo scherp uitgesproken. Tot op heden was het vitriool vooral op China gericht. Peking zou de binnenlandse munt manipuleren om de internationale concurrentiepositie te verstevigen. De scherpe kritiek van Washington valt bovendien midden in het afluisterschandaal waarbij de telefoon van Duits bondskanselier Angela Merkel door de Amerikaanse dienst NSA zou afgeluisterd zijn. (Belga)