Volgens de simulaties van het Planbureau zorgt de toepassing van een kilometerheffing enkel voor vrachtwagens niet voor een vermindering van de wegcongestie, noch voor een daling van de impact van het wegverkeer op het milieu. "Om dat te verwezenlijken, dient er een kilometerheffing voor alle weggebruikers te worden toegepast", stelde het Planbureau. "Met de invoering van een algemene kilometerheffing, die geldt voor alle vervoermiddelen, doe je iedereen nadenken over de manier en het tijdstip waarop men zich verplaatst. Volgens het Federaal Planbureau zal dit er voor zorgen dat het verkeer in de spits 23,9 pct sneller verloopt. Voor economisch Vlaanderen wil dat zeggen dat we heel wat tijdswinst en productiviteit krijgen in ruil voor het betalen van een kilometerheffing", zegt Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka. De Vlaamse regering plant tegen 2016 de invoerig van een kilometerheffing voor vrachtwagens boven 3,5 ton en een wegenvignet voor personenwagens. Tegelijk pleit Voka ook voor een snelle uitvoering van infrastructurele maatregelen, zeker rond Antwerpen en Brussel. "We zijn een logistieke draaischijf in Europa maar onze economische knooppunten slibben dicht", aldus de Vlaamse werkgevers. (JDH)

Volgens de simulaties van het Planbureau zorgt de toepassing van een kilometerheffing enkel voor vrachtwagens niet voor een vermindering van de wegcongestie, noch voor een daling van de impact van het wegverkeer op het milieu. "Om dat te verwezenlijken, dient er een kilometerheffing voor alle weggebruikers te worden toegepast", stelde het Planbureau. "Met de invoering van een algemene kilometerheffing, die geldt voor alle vervoermiddelen, doe je iedereen nadenken over de manier en het tijdstip waarop men zich verplaatst. Volgens het Federaal Planbureau zal dit er voor zorgen dat het verkeer in de spits 23,9 pct sneller verloopt. Voor economisch Vlaanderen wil dat zeggen dat we heel wat tijdswinst en productiviteit krijgen in ruil voor het betalen van een kilometerheffing", zegt Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka. De Vlaamse regering plant tegen 2016 de invoerig van een kilometerheffing voor vrachtwagens boven 3,5 ton en een wegenvignet voor personenwagens. Tegelijk pleit Voka ook voor een snelle uitvoering van infrastructurele maatregelen, zeker rond Antwerpen en Brussel. "We zijn een logistieke draaischijf in Europa maar onze economische knooppunten slibben dicht", aldus de Vlaamse werkgevers. (JDH)