Belgen die, bijvoorbeeld in Nederland, een buitenlandse verkeersboete oplopen, moeten het uitstaande bedrag aan de Belgische overheid betalen, en andersom. Nederland en België mogen die buitenlandse boetes opeisen en in de eigen schatkist storten. Maar de inning van die boetes die de Belgen in de Europese Unie oplopen, loopt sterke vertraging op door de manke verwerking door Financiën.
...

Belgen die, bijvoorbeeld in Nederland, een buitenlandse verkeersboete oplopen, moeten het uitstaande bedrag aan de Belgische overheid betalen, en andersom. Nederland en België mogen die buitenlandse boetes opeisen en in de eigen schatkist storten. Maar de inning van die boetes die de Belgen in de Europese Unie oplopen, loopt sterke vertraging op door de manke verwerking door Financiën. De wet van 5 augustus 2006 voert een Europees besluit uit, waarmee EU-lidstaten elkaars strafrechtelijke beslissingen erkennen. Daarom moet de Belgische overheid buitenlandse verkeersboetes innen.Het parket van de woonplaats van de verkeersovertreders ontvangt een afschrift van de boete van de overheid waar de overtreding werd vastgesteld. Als het parket beslist dat de boete correct werd opgelegd, stuurt het de overtreder een brief met de vraag te betalen of eventueel te betwisten. Als dat niet gebeurt of als de argumentatie niet wordt aanvaard, deelt het parket dat mee aan een van de kantoren van regionale 'kantoren niet-fiscale invordering' van de federale overheidsdienst Financiën. Tot 2014 waren die beter bekend als de 'ontvangkantoren der penale boeten'. In een eerste stadium is dat kantoor verplicht een betalingsuitnodiging te versturen naar de veroordeelde. Als die niet betaalt, mag het kantoor een gerechtsdeurwaarder inschakelen om tot de gedwongen uitvoering over te gaan. Maar het loopt mis in de communicatie tussen Justitie en Financiën. "Momenteel bezorgen de parketten alle stukken aan de lokale ontvangers op papier", getuigt Francis Adyns, woordvoerder van Financiën. Daarom kunnen de boeten niet worden ingebracht in FIRST, het IT-systeem van Financiën. Het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) meldt dat er momenteel geen alternatief is, omdat de informatie uit het buitenland ook per brief komt. "Op termijn streven we naar een rechtstreekse link met de partnerlanden", aldus de woordvoerder. "Daarom gaat een delegatie naar Nederland om er de samenwerkingsvormen en modaliteiten te bekijken."Adyns: "De papieren informatiestroom belet niet tot de invordering over te gaan, maar maakt het wel complexer: het dossier moet volledig manueel worden beheerd." Dat gebeurt voor de verzending van de betalingsuitnodiging, het inschakelen van de gerechtsdeurwaarder of het beslag onder derden. Financiën besliste onlangs die buitenlandse boetes in te brengen in een andere informaticatoepassing. "Zo kunnen de kantoren sneller en gemakkelijker de invorderingsmaatregelen nemen", hoopt Adyns. Een insider van Justitie: "Financiën laat miljoenen euro's aan niet-geïnde boetes liggen, mogelijk zelfs definitief omdat de verjaring intreedt." Net omdat het beheer van die schulden volledig manueel gebeurt, heeft Financiën naar eigen zeggen geen idee welke bedragen nog openstaan. Het kabinet van Geens sust dat de verjaringstermijnen van de inning erg lang zijn en "de tijdsmarge om te innen vrij groot". En: "Justitie en Financiën werken nauw samen om dit proces nog beter en dus meer gedigitaliseerd te laten verlopen."