"Het is goed dat de directie alternatieven zoekt om het verlies van het klassieke postvolume te compenseren met nieuwe taken", zegt Marc De Mulder, nationaal voorzitter van de liberale bond VSOA-Post. "Maar de postbodes moeten de nodige tijd krijgen en het moet in veilige omstandigheden gebeuren." Wat schadevaststellingen voor verzekeraars betreft, vraagt De Mulder zich af of de postbodes wel de job van 'expert' op zich kunnen nemen. "Krijgen ze dan een opleiding? ", vraagt De Mulder. "En zal de nieuwe kwalificatie na een opleiding ook een loonaanpassing met zich meebrengen? " Ook Jef De Doncker noemt de denkpiste van Thijs een goede zaak, als ze gericht is op het garanderen van jobs. "De post moet de nodige tijd geven aan de postbodes, ze moet hen ook het nodige materiaal en de nodige opleiding geven om dit allemaal op een correcte manier uit te voeren", zegt De Doncker. Hij verwijst naar experimenten met het thuisbestellen van autonummerplaten en identiteitskaarten. "Dat verloopt positief. Maar we moeten het blijven evalueren: is het een meerwaarde voor de post en is het een meerwaarde voor de klanten? Die vragen moeten centraal staan." (Belga)

"Het is goed dat de directie alternatieven zoekt om het verlies van het klassieke postvolume te compenseren met nieuwe taken", zegt Marc De Mulder, nationaal voorzitter van de liberale bond VSOA-Post. "Maar de postbodes moeten de nodige tijd krijgen en het moet in veilige omstandigheden gebeuren." Wat schadevaststellingen voor verzekeraars betreft, vraagt De Mulder zich af of de postbodes wel de job van 'expert' op zich kunnen nemen. "Krijgen ze dan een opleiding? ", vraagt De Mulder. "En zal de nieuwe kwalificatie na een opleiding ook een loonaanpassing met zich meebrengen? " Ook Jef De Doncker noemt de denkpiste van Thijs een goede zaak, als ze gericht is op het garanderen van jobs. "De post moet de nodige tijd geven aan de postbodes, ze moet hen ook het nodige materiaal en de nodige opleiding geven om dit allemaal op een correcte manier uit te voeren", zegt De Doncker. Hij verwijst naar experimenten met het thuisbestellen van autonummerplaten en identiteitskaarten. "Dat verloopt positief. Maar we moeten het blijven evalueren: is het een meerwaarde voor de post en is het een meerwaarde voor de klanten? Die vragen moeten centraal staan." (Belga)