In de context van familiebedrijven spelen vele belangen mee, onder meer deze van de eigenaars, de familie en het bedrijf zelf. "Een familiebedrijf is diep geworteld in een familiegeschiedenis, gezinsdynamiek, loyaliteiten en impliciete tradities. Dit brengt verschillende dynamieken met zich mee. Governance kan in dat geheel houvast en structuur bieden. Het bevordert het vertrouwen", vertelt coach Hanne Van Waeyenberge van In der minne.

Maar dat alleen volstaat niet. "Het is belangrijk dat verschillen tussen individuen worden benoemd en overbrugd, dat samen wordt gezocht naar wat de familiale aandeelhouders delen qua visie en waarden en dat er bewust over verwachtingen wordt gesproken. Zeker bij opvolging in het familiebedrijf wegen de emotionele en relationele aspecten immers zwaarder door dan de juridische, financiële of fiscale zaken."

Open communicatie is een vereiste

Emoties kunnen een familiebedrijf maken of kraken. Coach Luc Haegemans van Duggan Associates levert samen met Hanne Van Waeyenberge bijdragen voor het online kennisplatform FamilyBiz van BNP Paribas Fortis: "Open communicatie is een absolute vereiste. Het is belangrijk dat de familieleden in staat zijn om hun emoties uit te spreken en te kaderen."

Het is belangrijk dat de familieleden in staat zijn om hun emoties uit te spreken en te kaderen.

Lees ook: Governance is meer dan juridische en fiscale zaken

"Op lange termijn zullen familiale bedrijven meestal slechts succesvol kunnen blijven als het menselijke kapitaal, de ondernemers, de familiale bestuurders en hun naasten, op een goede en transparante manier met elkaar omgaan."

Een familiecharter opstellen

Een van de middelen om de zaken te objectiveren, is het vastleggen van afspraken in een familiecharter. "Een gedeelde eigenaarsvisie, eensgezindheid over de doelstellingen en de ambitie rond het bedrijf, vormen een belangrijke basis voor succes. Die visie en de afspraken over wie welke rol vervult en hoe de opvolging kan worden geregeld, worden vervat in een familiecharter."

Luc Haegemans

"Ik begeleid families ook na het opstellen van een familiecharter bij het verder doen leven van de gemaakte afspraken", vertelt Luc Haegemans. "Want zelfs al is er een charter, dan nog kunnen er punctueel spanningen ontstaan binnen de familie, bijvoorbeeld rond een onderlinge verkoop van aandelen of over remuneratie-afspraken."

BNP Paribas Fortis Private Banking werkt voor het FamilyBiz platform nauw samen met onder andere Guberna, Akkanto en gespecialiseerde advocaten en coaches. "We hebben ongelooflijk veel expertise bijeengebracht op ons platform. Enkele maanden na de lancering merken we dat er ook heel wat vragen komen van ondernemers naar peer-to-peer uitwisseling: ze zij geïnteresseerd om van elkaar te leren", vertelt Benoît Frin, Director Estate Planning BNP Paribas Fortis Private Banking. "Dat bewijst ook hoezeer governance levende materie is, die steeds op maat van een individueel bedrijf en een individuele familie moet worden uitgewerkt. We willen in een volgende fase dan ook de kennisdeling tussen de bezoekers op ons platform mogelijk maken."

Een proces dat tijd vergt

Het proces om tot afspraken over governance of een familiecharter te komen, vergt tijd. Hanne Van Waeyenberge: "Het is eigenlijk werk maken van een gewenste cultuur. Dat betekent dat er soms afstand wordt genomen van werkwijzen of spanningen van vorige generaties, dat bewust wordt omgegaan met verwachtingen en oprecht wordt gesproken en geluisterd."

Hanne Van Waeyenberge

Lees ook: Performanter familiebedrijf door goede governance

"Het is een proces waarbij familieleden elkaar moeten leren kennen in een andere rol. Niet als broers en zussen bijvoorbeeld maar als aandeelhouders en bestuurders. Tijdens mijn begeleidingen gaat een belangrijk deel van mijn focus dan ook naar het verbeteren van de communicatie, het versterken van het onderlinge vertrouwen en het vergroten van de betrokkenheid bij het familiebedrijf", besluit Hanne Van Waeyenberge.

In de context van familiebedrijven spelen vele belangen mee, onder meer deze van de eigenaars, de familie en het bedrijf zelf. "Een familiebedrijf is diep geworteld in een familiegeschiedenis, gezinsdynamiek, loyaliteiten en impliciete tradities. Dit brengt verschillende dynamieken met zich mee. Governance kan in dat geheel houvast en structuur bieden. Het bevordert het vertrouwen", vertelt coach Hanne Van Waeyenberge van In der minne.Maar dat alleen volstaat niet. "Het is belangrijk dat verschillen tussen individuen worden benoemd en overbrugd, dat samen wordt gezocht naar wat de familiale aandeelhouders delen qua visie en waarden en dat er bewust over verwachtingen wordt gesproken. Zeker bij opvolging in het familiebedrijf wegen de emotionele en relationele aspecten immers zwaarder door dan de juridische, financiële of fiscale zaken."Open communicatie is een vereisteEmoties kunnen een familiebedrijf maken of kraken. Coach Luc Haegemans van Duggan Associates levert samen met Hanne Van Waeyenberge bijdragen voor het online kennisplatform FamilyBiz van BNP Paribas Fortis: "Open communicatie is een absolute vereiste. Het is belangrijk dat de familieleden in staat zijn om hun emoties uit te spreken en te kaderen."Lees ook: Governance is meer dan juridische en fiscale zaken"Op lange termijn zullen familiale bedrijven meestal slechts succesvol kunnen blijven als het menselijke kapitaal, de ondernemers, de familiale bestuurders en hun naasten, op een goede en transparante manier met elkaar omgaan."Een familiecharter opstellenEen van de middelen om de zaken te objectiveren, is het vastleggen van afspraken in een familiecharter. "Een gedeelde eigenaarsvisie, eensgezindheid over de doelstellingen en de ambitie rond het bedrijf, vormen een belangrijke basis voor succes. Die visie en de afspraken over wie welke rol vervult en hoe de opvolging kan worden geregeld, worden vervat in een familiecharter.""Ik begeleid families ook na het opstellen van een familiecharter bij het verder doen leven van de gemaakte afspraken", vertelt Luc Haegemans. "Want zelfs al is er een charter, dan nog kunnen er punctueel spanningen ontstaan binnen de familie, bijvoorbeeld rond een onderlinge verkoop van aandelen of over remuneratie-afspraken."Een proces dat tijd vergtHet proces om tot afspraken over governance of een familiecharter te komen, vergt tijd. Hanne Van Waeyenberge: "Het is eigenlijk werk maken van een gewenste cultuur. Dat betekent dat er soms afstand wordt genomen van werkwijzen of spanningen van vorige generaties, dat bewust wordt omgegaan met verwachtingen en oprecht wordt gesproken en geluisterd."Lees ook: Performanter familiebedrijf door goede governance"Het is een proces waarbij familieleden elkaar moeten leren kennen in een andere rol. Niet als broers en zussen bijvoorbeeld maar als aandeelhouders en bestuurders. Tijdens mijn begeleidingen gaat een belangrijk deel van mijn focus dan ook naar het verbeteren van de communicatie, het versterken van het onderlinge vertrouwen en het vergroten van de betrokkenheid bij het familiebedrijf", besluit Hanne Van Waeyenberge.