De terroristische aanslagen van 22 maart op de luchthaven van Zaventem en het metrostation van Maalbeek eisten een ongemeen hoge tol: 35 doden, honderden gewonden die voor het leven getekend zijn en daarenboven ook nog een aanzienlijke materiële schade. Enkele weken na de feiten erkende het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme de aanslagen als een terreurdaad waardoor de verzekeraars de toelating kregen om de procedure voor de totale schadeloosstelling van de lichamelijke schade op te starten.

Om de schade veroorzaakt door terrorisme te vergoeden, hebben de verzekeringssector en de overheid al in 2008 de handen in elkaar geslagen. Omdat het terrorisme-risico moeilijk in te schatten is, hebben de belangrijkste verzekeraars zich aangesloten bij de vzw Trip (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). Per kalenderjaar waarborgen zij de schade door terrorisme tot een plafond van 1,2 miljard euro. De verzekeraars staan in voor de eerste schijf van 300 miljoen euro, de tweede schijf van 600 miljoen euro is voor rekening van de herverzekeraars en indien nodig legt de overheid de laatste schijf van 300 miljoen euro bij.

Uit cijfers van de vzw Trip blijkt dat eind april het kostenplaatje van de aanslagen in Brussel al 170 miljoen euro bedroeg en iedereen verwacht dat dit cijfer nog verder zal oplopen. Dit bedrag betreft enkel de schade in het kader van de vzw Trip, de materiële schade op de luchthaven van Zaventem is daar bijvoorbeeld nog niet inbegrepen. Wel is inmiddels duidelijk dat het plafond van 1,2 miljard euro niet zal overschreden worden. Maar de vrees leeft dat er dit jaar nog aanslagen zullen volgen... Wat als de gecumuleerde schade hoger ligt dan de beschikbare 1,2 miljard euro? In dat geval zal het Comité beslissen om nog slechts een percentage van de schade te vergoeden waarbij de lichamelijke schade altijd voorrang krijgt op de materiële schade.

"Wie een arbeidsongevallenverzekering heeft, is bij terrorisme altijd voor de volle 100% verzekerd."

Een opvallende uitzondering op deze regel vormt de arbeidsongevallenverzekering. "Wie een arbeidsongevallenverzekering heeft, is altijd voor de volle 100% verzekerd. In dit geval zullen de verzekeraars het volledige bedrag uitbetalen aan de slachtoffers. Achteraf kunnen de verzekeraars het verschil met het vastgelegde percentage recupereren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen", legt Patrick Michel uit. Hij is departementshoofd Schadegevallen Arbeidsongevallen bij Federale Verzekering dat in ons land al decennialang een toonaangevende maatschappij is op het vlak van ongevallenverzekeringen.

Patrick Michel, departementshoofd Schadegevallen Arbeidsongevallen bij Federale Verzekering.

Heel wat slachtoffers van de aanslagen in Brussel waren via meerdere polissen verzekerd tegen de gevolgen van deze terreurdaad. In de eerste plaats zijn de exploitanten van openbare gelegenheden zoals luchthavens en metrostations wettelijk verplicht een bijzondere verzekering af te sluiten. In geval van brand of ontploffing komt deze tussen voor zowel lichamelijke letsels als voor materiële schade, zonder dat het slachtoffer enige schuld moet bewijzen. Daarnaast heeft het gros van de mensen ook een eigen levensverzekering, een persoonlijke ongevallenverzekering, een rechtsbijstandsverzekering, een hospitalisatieverzekering enzovoort. Ten slotte konden de mensen die op weg waren naar of van hun werk en de mensen die aan het werk waren op de luchthaven of in het metrostation zich ook beroepen op de arbeidsongevallenverzekering.

"Wanneer verschillende verzekeringen hetzelfde risico waarborgen dan krijgt de arbeidsongevallenverzekering altijd voorrang. Dit verklaart waarom de voorlopige schade van 170 miljoen euro in het kader van de vzw Trip voor zowat de helft zal uitgekeerd worden via de arbeidsongevallenverzekering", besluit Patrick Michel.

Bekijk hier de evolutie van de arbeidsongevallencijfers.

De terroristische aanslagen van 22 maart op de luchthaven van Zaventem en het metrostation van Maalbeek eisten een ongemeen hoge tol: 35 doden, honderden gewonden die voor het leven getekend zijn en daarenboven ook nog een aanzienlijke materiële schade. Enkele weken na de feiten erkende het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme de aanslagen als een terreurdaad waardoor de verzekeraars de toelating kregen om de procedure voor de totale schadeloosstelling van de lichamelijke schade op te starten.Om de schade veroorzaakt door terrorisme te vergoeden, hebben de verzekeringssector en de overheid al in 2008 de handen in elkaar geslagen. Omdat het terrorisme-risico moeilijk in te schatten is, hebben de belangrijkste verzekeraars zich aangesloten bij de vzw Trip (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). Per kalenderjaar waarborgen zij de schade door terrorisme tot een plafond van 1,2 miljard euro. De verzekeraars staan in voor de eerste schijf van 300 miljoen euro, de tweede schijf van 600 miljoen euro is voor rekening van de herverzekeraars en indien nodig legt de overheid de laatste schijf van 300 miljoen euro bij.Uit cijfers van de vzw Trip blijkt dat eind april het kostenplaatje van de aanslagen in Brussel al 170 miljoen euro bedroeg en iedereen verwacht dat dit cijfer nog verder zal oplopen. Dit bedrag betreft enkel de schade in het kader van de vzw Trip, de materiële schade op de luchthaven van Zaventem is daar bijvoorbeeld nog niet inbegrepen. Wel is inmiddels duidelijk dat het plafond van 1,2 miljard euro niet zal overschreden worden. Maar de vrees leeft dat er dit jaar nog aanslagen zullen volgen... Wat als de gecumuleerde schade hoger ligt dan de beschikbare 1,2 miljard euro? In dat geval zal het Comité beslissen om nog slechts een percentage van de schade te vergoeden waarbij de lichamelijke schade altijd voorrang krijgt op de materiële schade.Een opvallende uitzondering op deze regel vormt de arbeidsongevallenverzekering. "Wie een arbeidsongevallenverzekering heeft, is altijd voor de volle 100% verzekerd. In dit geval zullen de verzekeraars het volledige bedrag uitbetalen aan de slachtoffers. Achteraf kunnen de verzekeraars het verschil met het vastgelegde percentage recupereren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen", legt Patrick Michel uit. Hij is departementshoofd Schadegevallen Arbeidsongevallen bij Federale Verzekering dat in ons land al decennialang een toonaangevende maatschappij is op het vlak van ongevallenverzekeringen.Heel wat slachtoffers van de aanslagen in Brussel waren via meerdere polissen verzekerd tegen de gevolgen van deze terreurdaad. In de eerste plaats zijn de exploitanten van openbare gelegenheden zoals luchthavens en metrostations wettelijk verplicht een bijzondere verzekering af te sluiten. In geval van brand of ontploffing komt deze tussen voor zowel lichamelijke letsels als voor materiële schade, zonder dat het slachtoffer enige schuld moet bewijzen. Daarnaast heeft het gros van de mensen ook een eigen levensverzekering, een persoonlijke ongevallenverzekering, een rechtsbijstandsverzekering, een hospitalisatieverzekering enzovoort. Ten slotte konden de mensen die op weg waren naar of van hun werk en de mensen die aan het werk waren op de luchthaven of in het metrostation zich ook beroepen op de arbeidsongevallenverzekering."Wanneer verschillende verzekeringen hetzelfde risico waarborgen dan krijgt de arbeidsongevallenverzekering altijd voorrang. Dit verklaart waarom de voorlopige schade van 170 miljoen euro in het kader van de vzw Trip voor zowat de helft zal uitgekeerd worden via de arbeidsongevallenverzekering", besluit Patrick Michel.Bekijk hier de evolutie van de arbeidsongevallencijfers.