Credendo wil zich sterker engageren voor de duurzame transitie en lanceert daarom de 'Credendo Green Package'. Het pakket bevat een aantal aanmoedigingsmaatregelen ter ondersteuning van projecten en bedrijven die streven naar een positieve impact op het milieu.

Een positief effect

"We hebben een reeks criteria ingevoerd waarmee we willen bepalen welke initiatieven werkelijk het verschil maken", verklaart Nabil Jijakli, Group Deputy CEO van Credendo. "Het project moet in de eerste plaats bijdragen tot onze milieudoelstellingen, zoals de strijd tegen de opwarming van de aarde, aanpassingen aan het klimaatrisico en de bescherming van het milieu (kringloopeconomie, biodiversiteit enz.)." Bij de beoordeling houdt Credendo daarom rekening met de transacties zelf, zoals energiezuinige installaties, maar evenzeer met de milieu-impact van het totaalproject, denken we bijvoorbeeld aan diensten in het kader van de bouw van een offshorewindmolenpark.

"Verder mag het project geen negatieve ecologische of maatschappelijke gevolgen hebben en moet het stroken met een aantal internationale regels van goed bestuur. Dat betekent onder meer dat er aandacht moet zijn voor de gevolgen van een project voor de plaatselijke bevolking."

Financiële impulsen en communicatie

Op het vlak van financiële prikkels "zullen de projecten die in aanmerking komen voor de 'Credendo Green Package' automatisch en op alle vlakken kunnen rekenen op de gunstigste voorwaarden, waaronder een dekking van 98% van het totaalbedrag. We kunnen ook binnenlandse transacties dekken als blijkt dat het product exportpotentieel heeft, en we maken een budget van 100 miljoen euro vrij voor de financiering van groene transacties. Tot slot zullen we ondernemingen die ecologische projecten steunen in de kijker zetten en plannen we een sterke communicatie om onze klanten en de bedrijfswereld milieubewuster te maken."

Aangezien Credendo dit programma pas recent heeft gelanceerd, zit het nog in de aanloopfase. "Maar het is de bedoeling dat we de 'Credendo Green Package' vanaf dit najaar op grote schaal gaan promoten", benadrukt Nabil Jijakli.

Credendo wil zich sterker engageren voor de duurzame transitie en lanceert daarom de 'Credendo Green Package'. Het pakket bevat een aantal aanmoedigingsmaatregelen ter ondersteuning van projecten en bedrijven die streven naar een positieve impact op het milieu."We hebben een reeks criteria ingevoerd waarmee we willen bepalen welke initiatieven werkelijk het verschil maken", verklaart Nabil Jijakli, Group Deputy CEO van Credendo. "Het project moet in de eerste plaats bijdragen tot onze milieudoelstellingen, zoals de strijd tegen de opwarming van de aarde, aanpassingen aan het klimaatrisico en de bescherming van het milieu (kringloopeconomie, biodiversiteit enz.)." Bij de beoordeling houdt Credendo daarom rekening met de transacties zelf, zoals energiezuinige installaties, maar evenzeer met de milieu-impact van het totaalproject, denken we bijvoorbeeld aan diensten in het kader van de bouw van een offshorewindmolenpark."Verder mag het project geen negatieve ecologische of maatschappelijke gevolgen hebben en moet het stroken met een aantal internationale regels van goed bestuur. Dat betekent onder meer dat er aandacht moet zijn voor de gevolgen van een project voor de plaatselijke bevolking."Op het vlak van financiële prikkels "zullen de projecten die in aanmerking komen voor de 'Credendo Green Package' automatisch en op alle vlakken kunnen rekenen op de gunstigste voorwaarden, waaronder een dekking van 98% van het totaalbedrag. We kunnen ook binnenlandse transacties dekken als blijkt dat het product exportpotentieel heeft, en we maken een budget van 100 miljoen euro vrij voor de financiering van groene transacties. Tot slot zullen we ondernemingen die ecologische projecten steunen in de kijker zetten en plannen we een sterke communicatie om onze klanten en de bedrijfswereld milieubewuster te maken."Aangezien Credendo dit programma pas recent heeft gelanceerd, zit het nog in de aanloopfase. "Maar het is de bedoeling dat we de 'Credendo Green Package' vanaf dit najaar op grote schaal gaan promoten", benadrukt Nabil Jijakli.