Een bedrijfsleider die een schadegeval heeft, wil dit het liefst zo snel mogelijk afgehandeld zien zodat zijn bedrijf weer op volle toeren kan draaien. Klassiek komt een expert ter plaatse om de schade te analyseren en de kosten te begroten. Het is echter niet altijd even evident om snel een afspraak te maken met die expert waardoor er soms veel tijd verloren gaat. Intussen ligt de productie (gedeeltelijk) stil en dat kost de bedrijfsleider veel geld.

"Om tijd te winnen, hebben we het principe van beeldexpertise gelanceerd", zegt Liesbeth Laureys, SR Manager Claims bij Fidea. "Dit houdt in dat de expert niet meer ter plaatse komt, maar wel via een vorm van videoconferencing zijn analyse maakt. Het grote voordeel is dat een dergelijk contact veel sneller te organiseren valt. Bovendien kan die analyse ook gebeuren buiten de openingsuren waardoor de bedrijfsleider niet langer zijn bedrijf een halve dag hoeft te sluiten."

De expert doet exact dezelfde controles alsof hij ter plaatse zou gaan.

Liesbeth Laureys, SR Manager Claims bij Fidea.

De bedrijfsleider hoeft overigens niet te investeren in dure apparatuur om beeldexpertise mogelijk te maken. Een eenvoudige smartphone waarmee hij de schade in beeld kan brengen, volstaat. "Dankzij beeldexpertise kunnen we de doorlooptijd van een schadeclaim tot een minimum beperken. Als de aangifte van de schade op een volledige en correcte manier is gebeurd, dan kan de uitbetaling al in minder dan twee weken tijd volgen", weet Liesbeth Laureys.

Uitbreiden naar andere verzekeringstakken

Niet alle schadedossiers komen in aanmerking om via deze toepassing de expertise te doen. "Als de schade zich bevindt op een plaats waar er geen WiFi of 4G beschikbaar is - denk bijvoorbeeld aan een kelder - dan lukt het niet", aldus Liesbeth Laureys. "Ook wanneer er een derde partij betrokken is, is het moeilijker en verkiezen we om toch een expert ter plaatse te sturen. In de praktijk blijkt dat één derde van alle schadegevallen in aanmerking komt om met beeldexpertise te werken."

In de praktijk blijkt dat één derde van alle schadegevallen in aanmerking komt om met beeldexpertise te werken.

Sommige klanten en verzekeringsbemiddelaars hebben nog te kampen met koudwatervrees voor beeldexpertise. "Nieuwe technologie roept snel weerstand op en daar hebben we alle begrip voor. Maar uiteindelijk doet de expert exact dezelfde controles alsof hij ter plaatse zou gaan. De verzekeringsbemiddelaar hoeft beeldexpertise dus niet als een bedreiging te zien. Het maakt zijn werk net efficiënter. Zijn rol zit hem vooral in het opstellen van een goede aangifte want hiermee valt of staat alles", zegt Liesbeth Laureys. Momenteel maakt Fidea vooral gebruik van beeldexpertise in de brandverzekering, maar ze sluit niet uit dat de technologie op termijn ook kan uitgebreid worden naar andere verzekeringstakken.

Lees hier alle artikels van dit dossier.

Een bedrijfsleider die een schadegeval heeft, wil dit het liefst zo snel mogelijk afgehandeld zien zodat zijn bedrijf weer op volle toeren kan draaien. Klassiek komt een expert ter plaatse om de schade te analyseren en de kosten te begroten. Het is echter niet altijd even evident om snel een afspraak te maken met die expert waardoor er soms veel tijd verloren gaat. Intussen ligt de productie (gedeeltelijk) stil en dat kost de bedrijfsleider veel geld."Om tijd te winnen, hebben we het principe van beeldexpertise gelanceerd", zegt Liesbeth Laureys, SR Manager Claims bij Fidea. "Dit houdt in dat de expert niet meer ter plaatse komt, maar wel via een vorm van videoconferencing zijn analyse maakt. Het grote voordeel is dat een dergelijk contact veel sneller te organiseren valt. Bovendien kan die analyse ook gebeuren buiten de openingsuren waardoor de bedrijfsleider niet langer zijn bedrijf een halve dag hoeft te sluiten."De bedrijfsleider hoeft overigens niet te investeren in dure apparatuur om beeldexpertise mogelijk te maken. Een eenvoudige smartphone waarmee hij de schade in beeld kan brengen, volstaat. "Dankzij beeldexpertise kunnen we de doorlooptijd van een schadeclaim tot een minimum beperken. Als de aangifte van de schade op een volledige en correcte manier is gebeurd, dan kan de uitbetaling al in minder dan twee weken tijd volgen", weet Liesbeth Laureys.Uitbreiden naar andere verzekeringstakkenNiet alle schadedossiers komen in aanmerking om via deze toepassing de expertise te doen. "Als de schade zich bevindt op een plaats waar er geen WiFi of 4G beschikbaar is - denk bijvoorbeeld aan een kelder - dan lukt het niet", aldus Liesbeth Laureys. "Ook wanneer er een derde partij betrokken is, is het moeilijker en verkiezen we om toch een expert ter plaatse te sturen. In de praktijk blijkt dat één derde van alle schadegevallen in aanmerking komt om met beeldexpertise te werken."Sommige klanten en verzekeringsbemiddelaars hebben nog te kampen met koudwatervrees voor beeldexpertise. "Nieuwe technologie roept snel weerstand op en daar hebben we alle begrip voor. Maar uiteindelijk doet de expert exact dezelfde controles alsof hij ter plaatse zou gaan. De verzekeringsbemiddelaar hoeft beeldexpertise dus niet als een bedreiging te zien. Het maakt zijn werk net efficiënter. Zijn rol zit hem vooral in het opstellen van een goede aangifte want hiermee valt of staat alles", zegt Liesbeth Laureys. Momenteel maakt Fidea vooral gebruik van beeldexpertise in de brandverzekering, maar ze sluit niet uit dat de technologie op termijn ook kan uitgebreid worden naar andere verzekeringstakken.Lees hier alle artikels van dit dossier.