"Bedrijven besteden al langer aandacht aan duurzaamheid en bekijken hoe ze een positieve impact kunnen hebben op de samenleving", vertelt Wilfried Remans. "Niet alleen de overheid legt strengere regels op, ook de klant en de medewerker verwachten een verantwoordelijk beleid. De bank kan hierin een belangrijke rol spelen. Wij zien immers wat de uitdagingen en oplossingen zijn bij particulieren, bedrijven en overheden."

Naar aanleiding van de verkiezing van CSR Professional of the Year sloegen BNP Paribas Fortis en Trendhuis de handen in elkaar. Ze voerden een studie uit over maatschappelijk verantwoord ondernemen bij maar liefst 640 ondernemingen, zowel de grotere spelers als kmo's. "We polsten naar hun CSR-kennis, hoe ze het precies in hun werking integreren en wat ze verwachten van stakeholders. Die informatie willen we nu verder uitdiepen en gaan gebruiken om voor onze klanten CSR-workshops in te richten."

MVO is ook kostenbesparendop termijn

Uit de studie bleek dat bedrijven al heel wat concrete maatregelen nemen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Ze investeren in duurzame oplossingen en passen hun processen aan. Zo worden in de transportsector goederen op een betere manier gestapeld om de CO2-uitstoot te verminderen. Andere bedrijven laten steeds meer mensen van thuis uit werken zodat ze de auto niet meer hoeven te nemen. Deze maatregelen hebben allemaal een positieve impact op het milieu, maar ze zijn - zeker op lange termijn - ook kostenbesparend."

Wilfried Remans

Toch leeft bij onze klanten, vooral kmo's, ook de vrees voor oneerlijke concurrentie van ondernemingen die niet in CSR investeren. "Door zelf een voorbeeldfunctie aan te nemen, willen wij als bank die angst wegnemen. Na de financiële crisis zijn onze klanten mondiger geworden. Zij verwachten van ons, en van grote ondernemingen in het algemeen, dat bedrijven een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen. Wij ontwikkelden daarom producten die een positieve impact op de samenleving hebben. Zo kan je beleggen in specifieke duurzame thema's, zoals hernieuwbare energie of investeer je in fondsen waarin enkel bedrijven zitten die het best scoren inzake duurzaamheid."

Grote bedrijven en sociale ondernemingen kunnen kmo's doen inzien dat CSR tot succes kan leiden.

Steeds meer CSR-verantwoordelijken

Bij de grote bedrijven zijn steeds meer CSR-verantwoordelijken aan de slag, maar ook kmo's zouden moeten volgen. "Grote bedrijven en sociale ondernemingen kunnen kmo's doen inzien dat CSR tot succes kan leiden. Initiatieven als de verkiezing van CSR Professional of the Year dragen daar zeker toe bij. Daarnaast worden er in heel het land actoren samengebracht en workshops georganiseerd waar een onderneming inspiratie kan opdoen. De duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties benadrukken niet voor niets het belang van samenwerking, omdat de uitdagingen gewoonweg te groot zijn."

© Getty Images/iStockphoto

BNP Paribas Fortis reikt nu al de tools aan om klanten te helpen. "Onze green desk adviseert ondernemers hoe ze makkelijk kunnen overschakelen naar hernieuwbare energie. We helpen bedrijven ook zichzelf heruit te vinden met onze innovation hubs. En bij enkele grote bedrijven koppelen we hun lening aan de ESG-score (environmental, social & governance factors). Boeken ze vooruitgang en scoren ze na een tijdje beter, dan daalt hun tarief. Deze inspanningen zijn echt wel nodig, willen we een grotere bewustwording creëren. BNP Paribas Fortis trekt alvast graag mee de kar."

Lees alle artikels over Sustainable Growth

"Bedrijven besteden al langer aandacht aan duurzaamheid en bekijken hoe ze een positieve impact kunnen hebben op de samenleving", vertelt Wilfried Remans. "Niet alleen de overheid legt strengere regels op, ook de klant en de medewerker verwachten een verantwoordelijk beleid. De bank kan hierin een belangrijke rol spelen. Wij zien immers wat de uitdagingen en oplossingen zijn bij particulieren, bedrijven en overheden."Naar aanleiding van de verkiezing van CSR Professional of the Year sloegen BNP Paribas Fortis en Trendhuis de handen in elkaar. Ze voerden een studie uit over maatschappelijk verantwoord ondernemen bij maar liefst 640 ondernemingen, zowel de grotere spelers als kmo's. "We polsten naar hun CSR-kennis, hoe ze het precies in hun werking integreren en wat ze verwachten van stakeholders. Die informatie willen we nu verder uitdiepen en gaan gebruiken om voor onze klanten CSR-workshops in te richten."MVO is ook kostenbesparendop termijnUit de studie bleek dat bedrijven al heel wat concrete maatregelen nemen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Ze investeren in duurzame oplossingen en passen hun processen aan. Zo worden in de transportsector goederen op een betere manier gestapeld om de CO2-uitstoot te verminderen. Andere bedrijven laten steeds meer mensen van thuis uit werken zodat ze de auto niet meer hoeven te nemen. Deze maatregelen hebben allemaal een positieve impact op het milieu, maar ze zijn - zeker op lange termijn - ook kostenbesparend."Toch leeft bij onze klanten, vooral kmo's, ook de vrees voor oneerlijke concurrentie van ondernemingen die niet in CSR investeren. "Door zelf een voorbeeldfunctie aan te nemen, willen wij als bank die angst wegnemen. Na de financiële crisis zijn onze klanten mondiger geworden. Zij verwachten van ons, en van grote ondernemingen in het algemeen, dat bedrijven een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen. Wij ontwikkelden daarom producten die een positieve impact op de samenleving hebben. Zo kan je beleggen in specifieke duurzame thema's, zoals hernieuwbare energie of investeer je in fondsen waarin enkel bedrijven zitten die het best scoren inzake duurzaamheid."Steeds meer CSR-verantwoordelijkenBij de grote bedrijven zijn steeds meer CSR-verantwoordelijken aan de slag, maar ook kmo's zouden moeten volgen. "Grote bedrijven en sociale ondernemingen kunnen kmo's doen inzien dat CSR tot succes kan leiden. Initiatieven als de verkiezing van CSR Professional of the Year dragen daar zeker toe bij. Daarnaast worden er in heel het land actoren samengebracht en workshops georganiseerd waar een onderneming inspiratie kan opdoen. De duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties benadrukken niet voor niets het belang van samenwerking, omdat de uitdagingen gewoonweg te groot zijn."BNP Paribas Fortis reikt nu al de tools aan om klanten te helpen. "Onze green desk adviseert ondernemers hoe ze makkelijk kunnen overschakelen naar hernieuwbare energie. We helpen bedrijven ook zichzelf heruit te vinden met onze innovation hubs. En bij enkele grote bedrijven koppelen we hun lening aan de ESG-score (environmental, social & governance factors). Boeken ze vooruitgang en scoren ze na een tijdje beter, dan daalt hun tarief. Deze inspanningen zijn echt wel nodig, willen we een grotere bewustwording creëren. BNP Paribas Fortis trekt alvast graag mee de kar."Lees alle artikels over Sustainable Growth