De klimaatconferentie van de COP21 in Parijs bepaalde dat de globale CO2-emissies zo snel mogelijk moeten dalen. Er werd afgesproken om de opwarming van de aarde tegen te gaan en te beperken tot maximaal tot twee graden Celsius. Steeds meer bedrijven nemen alvast hun verantwoordelijkheid op. Maar op politiek vlak loopt de uitvoering van de klimaatakkoorden in België vertraging op...

Nieuwe technologieën zetten zich steeds sneller door in alle geledingen van de maatschappij. Tegelijk smeken vele bedrijven om goed opgeleide talenten. Is ons onderwijs klaar om jongeren met het juiste profiel te leveren? En welke kennis en vaardigheden moeten we hen bijbrengen, nu de economie steeds volatieler wordt? Het is een uitdaging waar de onderwijswereld zich nadrukkelijk over buigt.

Wereldwijd winnen steden aan belang en trekken ze steeds meer inwoners aan. De uitdaging voor steden is dus om die toevloed aan te kunnen en tegelijk over de leefbaarheid te waken. Net daarom duiken steeds meer smart cities op: steden die werk maken van nieuwe technologieën en concepten om slimmer om te springen met openbare ruimte, grondstoffen en geld.