Wat er aan de hand is? Mensen hebben behoorlijk last van een identiteitscrisis. Ze vragen zich af wie ze zijn en wat ze er in godsnaam (nog) toe doen. En ze hebben een enorme nood aan waardering en aan positieve energie, allerlei voordelen op de werkvloer ten spijt. Tegelijk hebben ze last van elkaar, de collega's. Ze gaan bitsig met elkaar en elkaars ambities om en slagen er niet in om wrijving, wrevel en verwijten te vermijden.

Hoe dat komt? Druk. Vanuit eigen prestatiedrang of vanuit opgelegde prestatiedruk. En door de wens (eis?) van het management om double digit te groeien. Elk jaar opnieuw. Dat is om moeilijkheden vragen. Gezond groeien kan, maar waak er dan over dat iedereen zich optimaal voelt. Individueel en in team.

Anders gezegd, disruptie slaat ook in leiderschap toe. Maar ga je daar als manager positief en alert mee om, dan kan die disruptie opportuniteiten opleveren. Zeg gerust kansen. Daarvoor is het belangrijk om te beseffen wat er misloopt in het bedrijf of afdeling. Wat er moet gebeuren om het werk en de relaties te stroomlijnen, over echte of vermeende barrières heen.

Breaking Barriers

De burn-out aanpakken? Neen, dat is mosterd na de maaltijd. Wat dan wel? Op zaterdag 15 september 2018 organiseert Training & Coaching Square in Zellik een bijzondere dag, gewijd aan disruptief leiderschap en het effect op het hr-beleid. Doel is om managers en medewerkers optimaal met elkaar te leren omgaan. Erg praktisch, in kleine groepen tijdens korte opeenvolgende themasessies.

Marleen Boen, een van de bezielers van Training Coaching Square: "Resultaten hangen rechtstreeks af van de sfeer in een bedrijf en van de manier waarop mensen hun plek percipiëren. Tegenwoordig zijn er te veel weerstanden en werpen mensen al te vaak barrières op tussen elkaar. Vanuit de juiste coachende attitude beschik je nochtans over alle competenties om met die frustraties om te gaan. Bijvoorbeeld door vanuit oprechte interesse naar elkaar te luisteren, vooral tussen de regels."

VUCA

Zelfs wie al cursussen over coaching of frustratie op de werkvloer volgde zal op 15 september nog heel wat bijleren. Onder meer hoe je al het geleerde in de praktijk kunt brengen. Onmisbaar daarbij zijn Value en Vision (leidinggeven met effect en visie), Understanding (de context begrijpen en verhelderen), Clear Communication (helder communiceren door inzicht) en Adaptability (flexibel inspelen op wat zich aandient). Jawel, VUCA.

Reserveer via contact@coachingsquare.be nu al uw zitje voor de gratis Corporate Performance Conference op zaterdag 15 september in The House To Be in Zellik: de eerste 20 inschrijvers ontvangen gratis het boek 'Ik wil een coach' (naar keuze in het NL, FR of ENG).

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Lees hier de andere artikels in dit dossier.

Wat er aan de hand is? Mensen hebben behoorlijk last van een identiteitscrisis. Ze vragen zich af wie ze zijn en wat ze er in godsnaam (nog) toe doen. En ze hebben een enorme nood aan waardering en aan positieve energie, allerlei voordelen op de werkvloer ten spijt. Tegelijk hebben ze last van elkaar, de collega's. Ze gaan bitsig met elkaar en elkaars ambities om en slagen er niet in om wrijving, wrevel en verwijten te vermijden.Hoe dat komt? Druk. Vanuit eigen prestatiedrang of vanuit opgelegde prestatiedruk. En door de wens (eis?) van het management om double digit te groeien. Elk jaar opnieuw. Dat is om moeilijkheden vragen. Gezond groeien kan, maar waak er dan over dat iedereen zich optimaal voelt. Individueel en in team.Anders gezegd, disruptie slaat ook in leiderschap toe. Maar ga je daar als manager positief en alert mee om, dan kan die disruptie opportuniteiten opleveren. Zeg gerust kansen. Daarvoor is het belangrijk om te beseffen wat er misloopt in het bedrijf of afdeling. Wat er moet gebeuren om het werk en de relaties te stroomlijnen, over echte of vermeende barrières heen.Breaking BarriersDe burn-out aanpakken? Neen, dat is mosterd na de maaltijd. Wat dan wel? Op zaterdag 15 september 2018 organiseert Training & Coaching Square in Zellik een bijzondere dag, gewijd aan disruptief leiderschap en het effect op het hr-beleid. Doel is om managers en medewerkers optimaal met elkaar te leren omgaan. Erg praktisch, in kleine groepen tijdens korte opeenvolgende themasessies.Marleen Boen, een van de bezielers van Training Coaching Square: "Resultaten hangen rechtstreeks af van de sfeer in een bedrijf en van de manier waarop mensen hun plek percipiëren. Tegenwoordig zijn er te veel weerstanden en werpen mensen al te vaak barrières op tussen elkaar. Vanuit de juiste coachende attitude beschik je nochtans over alle competenties om met die frustraties om te gaan. Bijvoorbeeld door vanuit oprechte interesse naar elkaar te luisteren, vooral tussen de regels."VUCAZelfs wie al cursussen over coaching of frustratie op de werkvloer volgde zal op 15 september nog heel wat bijleren. Onder meer hoe je al het geleerde in de praktijk kunt brengen. Onmisbaar daarbij zijn Value en Vision (leidinggeven met effect en visie), Understanding (de context begrijpen en verhelderen), Clear Communication (helder communiceren door inzicht) en Adaptability (flexibel inspelen op wat zich aandient). Jawel, VUCA.Wil je meer lezen over dit onderwerp? Lees hier de andere artikels in dit dossier.