De Koning Boudewijnstichting is een instituut dat als hoofddoel heeft om projecten van maatschappelijk belang op te zetten en te ondersteunen. "Er is een duidelijke evolutie in onze sector", stelt gedelegeerd bestuurder Luc Tayart de Borms. "Traditioneel gebruikten stichtingen de opbrengst van hun financiële investeringen om 'goed te doen'. Hoe en waarin het kapitaal werd geïnvesteerd deed eigenlijk niet ter zake. Intussen heeft men ingezien dat ook het kapitaal zelf kan worden gebruikt om de missie te realiseren."

Luc Tayart de Borms

Lees ook: Wij willen een positieve impact hebben op de maatschappij.

Hij ziet nog een andere reden waarom impact investing belangrijker wordt: "We ondersteunen vaak projecten in ontwikkelingslanden. Daar is men lang gewoon geweest aan giften of steun waar niet meteen iets tegenover stond. Om een duurzaam effect te bereiken, is het echter belangrijk om daar ook de economische logica in een project te krijgen."

Om een duurzaam effect te bereiken, is het belangrijk om daar ook de economische logica in een project te krijgen.

"Dat doen we door te investeren met het oog op maatschappelijke return. Zo zullen we steeds meer projecten krijgen die economisch leefbaar zijn of break-even kunnen draaien", aldus de topman van de Koning Boudewijnstichting.

Wat zijn de resultaten?

Diezelfde filosofie maakt ook deel uit van het Belgische beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. "Onze hoofddoelstelling is dat hulp op termijn niet meer nodig is. In de landen waar we actief zijn, willen we economische groei stimuleren zodat de bevolking op een duurzame manier vooruitgaat", vertelt vicepremier en minister voor ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.

Lees ook: War on talent? Mensgerichte hr-aanpak als succesfactor.

"De vraag is niet langer: hoeveel geld hebben we besteed in ontwikkelingssamenwerking, maar wel: welke resultaten hebben we geboekt?", aldus De Croo. Zo wordt impact investing een hoeksteen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Die beschikt zelfs over een specifiek investeringsvehikel, namelijk de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, kortweg BIO.

Alexander De Croo, ISOPIX
Alexander De Croo © ISOPIX

"BIO investeert in lokale projecten waarvan we verwachten dat ze een grote impact kunnen hebben: projecten rond infrastructuur, toegang tot het internet, financiering, professionalisering in de landbouw- en voedingssector, ... BIO heeft voor ongeveer 750 miljoen euro investeringen gedaan in bedrijven in onze partnerlanden."

Ook kansen voor Belgische bedrijven

BIO slaagt er zo in een financiële return te koppelen aan een economische en maatschappelijke vooruitgang. "Dat is een goede zaak voor de lokale gemeenschappen, maar ik zie ook veel kansen voor Belgische bedrijven om via impact investing in die groeimarkten actief te worden", zegt de minister.

Overheid, privésector en ngo's moeten de krachten bundelen om samen de armoede de wereld uit te helpen.

"Overheid, privésector en ngo's moeten de krachten bundelen om samen de armoede de wereld uit te helpen. Alleen zo kunnen we mee de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties realiseren", besluit Alexander De Croo.

Lees alle artikels over Sustainable Growth

De Koning Boudewijnstichting is een instituut dat als hoofddoel heeft om projecten van maatschappelijk belang op te zetten en te ondersteunen. "Er is een duidelijke evolutie in onze sector", stelt gedelegeerd bestuurder Luc Tayart de Borms. "Traditioneel gebruikten stichtingen de opbrengst van hun financiële investeringen om 'goed te doen'. Hoe en waarin het kapitaal werd geïnvesteerd deed eigenlijk niet ter zake. Intussen heeft men ingezien dat ook het kapitaal zelf kan worden gebruikt om de missie te realiseren."Lees ook: Wij willen een positieve impact hebben op de maatschappij.Hij ziet nog een andere reden waarom impact investing belangrijker wordt: "We ondersteunen vaak projecten in ontwikkelingslanden. Daar is men lang gewoon geweest aan giften of steun waar niet meteen iets tegenover stond. Om een duurzaam effect te bereiken, is het echter belangrijk om daar ook de economische logica in een project te krijgen.""Dat doen we door te investeren met het oog op maatschappelijke return. Zo zullen we steeds meer projecten krijgen die economisch leefbaar zijn of break-even kunnen draaien", aldus de topman van de Koning Boudewijnstichting.Wat zijn de resultaten?Diezelfde filosofie maakt ook deel uit van het Belgische beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. "Onze hoofddoelstelling is dat hulp op termijn niet meer nodig is. In de landen waar we actief zijn, willen we economische groei stimuleren zodat de bevolking op een duurzame manier vooruitgaat", vertelt vicepremier en minister voor ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.Lees ook: War on talent? Mensgerichte hr-aanpak als succesfactor."De vraag is niet langer: hoeveel geld hebben we besteed in ontwikkelingssamenwerking, maar wel: welke resultaten hebben we geboekt?", aldus De Croo. Zo wordt impact investing een hoeksteen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Die beschikt zelfs over een specifiek investeringsvehikel, namelijk de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, kortweg BIO. "BIO investeert in lokale projecten waarvan we verwachten dat ze een grote impact kunnen hebben: projecten rond infrastructuur, toegang tot het internet, financiering, professionalisering in de landbouw- en voedingssector, ... BIO heeft voor ongeveer 750 miljoen euro investeringen gedaan in bedrijven in onze partnerlanden."Ook kansen voor Belgische bedrijvenBIO slaagt er zo in een financiële return te koppelen aan een economische en maatschappelijke vooruitgang. "Dat is een goede zaak voor de lokale gemeenschappen, maar ik zie ook veel kansen voor Belgische bedrijven om via impact investing in die groeimarkten actief te worden", zegt de minister."Overheid, privésector en ngo's moeten de krachten bundelen om samen de armoede de wereld uit te helpen. Alleen zo kunnen we mee de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties realiseren", besluit Alexander De Croo.Lees alle artikels over Sustainable Growth