De uitdagingen voor DEME zijn talrijk. Denk maar aan de verhoging van het zeeniveau, de klimaatverandering, de overgang naar hernieuwbare energie, vervuilde rivieren en terreinen, de toename van de bevolking en de schaarste aan natuurlijke grondstoffen. Alain Bernard: "Dankzij onze doorgedreven specialisaties en ervaring betekenen die uitdagingen ook kansen voor het bedrijf en een extra motivatie voor de medewerkers."

Alain Bernard, CEO DEME.

De roots van het bedrijf liggen in België, maar DEME is aanwezig op alle continenten en oceanen. Europa is goed voor 60% van de business. "Dat is wat meer dan enkele jaren geleden omdat de ontwikkeling van hernieuwbare energie eerst in Europa voet aan wal zet en pas daarna in groeilanden belangstelling krijgt."

Europa is goed voor 60% van de business dankzij de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

Credendo dekt diverse risico's

DEME werkt vooral op verre bestemmingen met kredietverzekeraar Credendo: van Latijns-Amerika, over Ghana en Benin, tot India. "De samenwerking omvat de kredietverzekering van commerciële contracten voor onderhoudsbaggerwerken en capital dredging, maar Credendo dekt ook publieke of politieke risico's."

In veel groeilanden is een haven noodzakelijk voor de aanvoer van grondstoffen of de uitvoer van exportproducten. "Onze expansie begint vaak met het baggeren van een kanaal of havengeul of met de ophoging van industrieterreinen. Dertig jaar geleden maakten we dat mee in Thailand, tien jaar geleden in Vietnam en wat later in Cambodja."

DEME bevindt zich vaak vooraan in de economische cyclus, daarom wil de bedrijfsleiding zeker zijn dat de facturen betaald worden.

Groeilanden niet altijd solvabel

DEME bevindt zich vaak vooraan in de economische cyclus. En omdat het dan weleens over financieel zwakkere landen gaat, wil de bedrijfsleiding zeker zijn dat de facturen betaald worden. "Zelfs als de plaatselijke overheid beweert dat ze infrastructuurwerken kan betalen, dan nog rekenen we op kredietverzekeraar Credendo om het financiële risico te dekken."

Credendo heeft veel ervaring met buitenlandse overheden. Soms zijn groeilanden (of hun bedrijven) niet solvabel en krijgen de exporteurs van de bank geen lening zonder dekking van het risico door een kredietverzekeraar. Op die manier kan Credendo voor projecten in onzekere gebieden een hefboomfunctie vervullen.

Partner in krediet

"We noemen Credendo een partner omdat de kredietverzekeraar ons beschermt op financieel vlak en onze expansie mogelijk maakt. Al meer dan 20 jaar, maar toch is ieder dossier anders. We krijgen niet altijd een verzekering omdat sommige landen voor Credendo 'off cover' zijn. Maar ook dat weten we graag. We werken met een vast team dat ons door en door kent en onze dossiers in alle discretie behandelt. Credendo is trouwens opmerkelijk flexibel in vergelijking met andere spelers op de internationale markt."

Alain Bernard blikt vooruit op het Credendo Forum 2017, bekijk het interview hieronder:

Credendo Trade Forum 2017

Donderdag 7 december organiseren Credendo en Trends-Tendances de derde editie van het Credendo Trade Forum 2017, een forum dat zich richt op de wereld van de export met focus dit jaar op protectionisme en globalisering.

Inschrijvingen en volledig programma:

www.credendoforum2017.be

Lees hier de andere artikels uit dit dossier.

De uitdagingen voor DEME zijn talrijk. Denk maar aan de verhoging van het zeeniveau, de klimaatverandering, de overgang naar hernieuwbare energie, vervuilde rivieren en terreinen, de toename van de bevolking en de schaarste aan natuurlijke grondstoffen. Alain Bernard: "Dankzij onze doorgedreven specialisaties en ervaring betekenen die uitdagingen ook kansen voor het bedrijf en een extra motivatie voor de medewerkers."De roots van het bedrijf liggen in België, maar DEME is aanwezig op alle continenten en oceanen. Europa is goed voor 60% van de business. "Dat is wat meer dan enkele jaren geleden omdat de ontwikkeling van hernieuwbare energie eerst in Europa voet aan wal zet en pas daarna in groeilanden belangstelling krijgt."Credendo dekt diverse risico'sDEME werkt vooral op verre bestemmingen met kredietverzekeraar Credendo: van Latijns-Amerika, over Ghana en Benin, tot India. "De samenwerking omvat de kredietverzekering van commerciële contracten voor onderhoudsbaggerwerken en capital dredging, maar Credendo dekt ook publieke of politieke risico's."In veel groeilanden is een haven noodzakelijk voor de aanvoer van grondstoffen of de uitvoer van exportproducten. "Onze expansie begint vaak met het baggeren van een kanaal of havengeul of met de ophoging van industrieterreinen. Dertig jaar geleden maakten we dat mee in Thailand, tien jaar geleden in Vietnam en wat later in Cambodja."Groeilanden niet altijd solvabelDEME bevindt zich vaak vooraan in de economische cyclus. En omdat het dan weleens over financieel zwakkere landen gaat, wil de bedrijfsleiding zeker zijn dat de facturen betaald worden. "Zelfs als de plaatselijke overheid beweert dat ze infrastructuurwerken kan betalen, dan nog rekenen we op kredietverzekeraar Credendo om het financiële risico te dekken."Credendo heeft veel ervaring met buitenlandse overheden. Soms zijn groeilanden (of hun bedrijven) niet solvabel en krijgen de exporteurs van de bank geen lening zonder dekking van het risico door een kredietverzekeraar. Op die manier kan Credendo voor projecten in onzekere gebieden een hefboomfunctie vervullen.Lees hier de andere artikels uit dit dossier.