Deelnemers aan het debat waren Aurélie Ratte, Head of Editorial Governance, MSCI ESG Research en Victor van Hoorn, van het European Sustainable Investment Forum (Eurosif). Voor BlackRock vervoegden Ursula Marchioni, Head of BlackRock Portfolio Analysis and Solutions in EMEA en Ewa Jackson, member of the BlackRock Sustainable Investing team het panel. Moderator was Carey Evans, member of BlackRock's Global Public Policy Group.

Investeren in vooruitgang

BlackRock beheert financiële risico's, ontwikkelt producten en stelt portefeuilles samen voor institutionele beleggers of fondsenbeheerders, maar ook voor individuele beleggers, met name door de distributie van haar fondsen via particuliere en privaat banken.

"Duurzaam beleggen maakt al jaren deel uit van de activiteit van BlackRock", leidde moderator Carey Evans het debat in. "Onze scope integreert criteria zoals de economische prestatie van een bedrijf, sociaal en personeelsbeleid, de omgang met water, de samenstelling van de raad van bestuur..." In het jargon spreken vermogensbeheerders dan over Environmental, Social & Corporate Governance (ESG).

De ecologische en sociale uitdagingen in de samenleving zijn groot en BlackRock oordeelt dat bedrijven die de handschoen opnemen, de meeste kans op groei en winst hebben. Ursula Marchioni (BlackRock): "Studies wijzen uit dat financiële producten op basis van ESG-criteria op lange termijn niet minder rendement opleveren dan klassieke financiële producten." Een game changer die een hardnekkige mythe ontkracht.

Betrouwbare objectieve informatie

Institutionele beleggers, vermogensbeheerders en de distributie willen voor hun beleggingsdoelstellingen de traditionele beleggingsbenadering combineren met ESG-inzichten. Dan zijn extra duurzame financiële producten welkom, net zoals voldoende en betrouwbare informatie voor de samenstelling van portefeuilles.

Aurélie Ratte (MSCI) gaf aan dat de hoeveelheid informatie, waaronder scores, om ESG-beleggingen te vergelijken, fors toeneemt. "Ik juich toe dat Europa als regulator een strenge afbakening van de relevantie, transparantie en objectiviteit van informatie voorstaat."

"Helemaal terecht", voegde Victor van Hoorn (Eurosif) toe. "Betrouwbare informatie is noodzakelijk, onder meer omdat het gevaar voor greenwashing, waarbij bedrijven zich groener voordoen dan ze zijn, niet denkbeeldig is." Ewa Jackson (BlackRock) van haar kant verwacht dat de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de sector van financiële diensten (SFRD) de kwaliteit van nieuwe duurzame financiële producten en diensten gunstig zal beïnvloeden. Voldoende redenen om beleggen volgens ESG-criteria alle aandacht te geven.

Meer lezen? Klik hier

Deelnemers aan het debat waren Aurélie Ratte, Head of Editorial Governance, MSCI ESG Research en Victor van Hoorn, van het European Sustainable Investment Forum (Eurosif). Voor BlackRock vervoegden Ursula Marchioni, Head of BlackRock Portfolio Analysis and Solutions in EMEA en Ewa Jackson, member of the BlackRock Sustainable Investing team het panel. Moderator was Carey Evans, member of BlackRock's Global Public Policy Group.BlackRock beheert financiële risico's, ontwikkelt producten en stelt portefeuilles samen voor institutionele beleggers of fondsenbeheerders, maar ook voor individuele beleggers, met name door de distributie van haar fondsen via particuliere en privaat banken."Duurzaam beleggen maakt al jaren deel uit van de activiteit van BlackRock", leidde moderator Carey Evans het debat in. "Onze scope integreert criteria zoals de economische prestatie van een bedrijf, sociaal en personeelsbeleid, de omgang met water, de samenstelling van de raad van bestuur..." In het jargon spreken vermogensbeheerders dan over Environmental, Social & Corporate Governance (ESG).De ecologische en sociale uitdagingen in de samenleving zijn groot en BlackRock oordeelt dat bedrijven die de handschoen opnemen, de meeste kans op groei en winst hebben. Ursula Marchioni (BlackRock): "Studies wijzen uit dat financiële producten op basis van ESG-criteria op lange termijn niet minder rendement opleveren dan klassieke financiële producten." Een game changer die een hardnekkige mythe ontkracht.Institutionele beleggers, vermogensbeheerders en de distributie willen voor hun beleggingsdoelstellingen de traditionele beleggingsbenadering combineren met ESG-inzichten. Dan zijn extra duurzame financiële producten welkom, net zoals voldoende en betrouwbare informatie voor de samenstelling van portefeuilles.Aurélie Ratte (MSCI) gaf aan dat de hoeveelheid informatie, waaronder scores, om ESG-beleggingen te vergelijken, fors toeneemt. "Ik juich toe dat Europa als regulator een strenge afbakening van de relevantie, transparantie en objectiviteit van informatie voorstaat.""Helemaal terecht", voegde Victor van Hoorn (Eurosif) toe. "Betrouwbare informatie is noodzakelijk, onder meer omdat het gevaar voor greenwashing, waarbij bedrijven zich groener voordoen dan ze zijn, niet denkbeeldig is." Ewa Jackson (BlackRock) van haar kant verwacht dat de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de sector van financiële diensten (SFRD) de kwaliteit van nieuwe duurzame financiële producten en diensten gunstig zal beïnvloeden. Voldoende redenen om beleggen volgens ESG-criteria alle aandacht te geven.Meer lezen? Klik hier