1) Doe een afsluitronde

"De beste brandmelder is nog altijd de menselijke neus. Vooraleer u het bedrijf verlaat, doet u er goed aan om een zogenaamde afsluitronde te doen waarbij u langs de verschillende afdelingen gaat. Zijn er onderhoudswerken geweest, controleer dan of alles veilig is opgeruimd. Zorg er ook voor dat alle brandwerende deuren afgesloten zijn. Ontstaat er toch een brand, dan zal die alvast minder snel uitbreiden."

2) Verwijder meteen alle spookdraden

"Het gebeurt wel vaker dat u bijvoorbeeld een stopcontact laat afbreken. Wacht echter niet om ook de elektrische draden te verwijderen want als deze zogenaamde spookdraden onder spanning blijven staan, kunnen zij een bron van onheil worden. Let er ook op dat u elektrische kabels goed beschermt als u ze door wanden voert. Als een kabel die door een metalen paneel loopt bijvoorbeeld niet goed beschermd is, kan door continue trillingen de isolatielaag beschadigd raken en kan er kortsluiting ontstaan. Meer is er niet nodig om een volledige bedrijfshal in vuur en vlam te zetten."

Bart Bosman

3) Controleer regelmatig de waterafvoer

"We raden aan om op regelmatige tijdstippen de dakgoten en de waterafvoer van het volledige bedrijfspatrimonium na te kijken. Zijn die verstopt door bijvoorbeeld bladeren, dan kan bij een hevig onweer het hele bedrijfsgebouw onder water komen te staan. Wees ook voorzichtig met toestellen met automatische bijvulling. Als het systeem geblokkeerd raakt, dan blijft de watertoevoer openstaan met alle gevolgen van dien. Door op vaste tijdstippen de standen van de watermeter op te schrijven, merkt u snel dat er iets fout loopt."

4) Beveilig de stookketel

"De installatie van een automatisch blustoestel op de stookketel zorgt ervoor dat een beginnende brand meteen wordt aangepakt. Laat ook een extra elektrisch contact plaatsen die bij een brand de stookketel meteen stillegt. Doet u dit niet, dan riskeert u dat na het automatisch blussen van de eerste brand de stookketel opnieuw geactiveerd wordt, waardoor een tweede brand ontstaat. Maar op dat moment is het automatisch blustoestel wel al leeg."

© Getty Images/iStockphoto

5) Voorzie een rokershoek

"Eén van de moeilijkste zaken in een preventiebeleid is het doen naleven van een rookverbod op de werkvloer. Organiseer daarom zelf een rokershoek. Dit kan een tuintafel in de buitenlucht zijn of een duidelijk afgebakende zone binnen het gebouw. Voorzie ook metalen, zelfdovende, asbakken."

1) Doe een afsluitronde"De beste brandmelder is nog altijd de menselijke neus. Vooraleer u het bedrijf verlaat, doet u er goed aan om een zogenaamde afsluitronde te doen waarbij u langs de verschillende afdelingen gaat. Zijn er onderhoudswerken geweest, controleer dan of alles veilig is opgeruimd. Zorg er ook voor dat alle brandwerende deuren afgesloten zijn. Ontstaat er toch een brand, dan zal die alvast minder snel uitbreiden."2) Verwijder meteen alle spookdraden"Het gebeurt wel vaker dat u bijvoorbeeld een stopcontact laat afbreken. Wacht echter niet om ook de elektrische draden te verwijderen want als deze zogenaamde spookdraden onder spanning blijven staan, kunnen zij een bron van onheil worden. Let er ook op dat u elektrische kabels goed beschermt als u ze door wanden voert. Als een kabel die door een metalen paneel loopt bijvoorbeeld niet goed beschermd is, kan door continue trillingen de isolatielaag beschadigd raken en kan er kortsluiting ontstaan. Meer is er niet nodig om een volledige bedrijfshal in vuur en vlam te zetten." 3) Controleer regelmatig de waterafvoer"We raden aan om op regelmatige tijdstippen de dakgoten en de waterafvoer van het volledige bedrijfspatrimonium na te kijken. Zijn die verstopt door bijvoorbeeld bladeren, dan kan bij een hevig onweer het hele bedrijfsgebouw onder water komen te staan. Wees ook voorzichtig met toestellen met automatische bijvulling. Als het systeem geblokkeerd raakt, dan blijft de watertoevoer openstaan met alle gevolgen van dien. Door op vaste tijdstippen de standen van de watermeter op te schrijven, merkt u snel dat er iets fout loopt."4) Beveilig de stookketel"De installatie van een automatisch blustoestel op de stookketel zorgt ervoor dat een beginnende brand meteen wordt aangepakt. Laat ook een extra elektrisch contact plaatsen die bij een brand de stookketel meteen stillegt. Doet u dit niet, dan riskeert u dat na het automatisch blussen van de eerste brand de stookketel opnieuw geactiveerd wordt, waardoor een tweede brand ontstaat. Maar op dat moment is het automatisch blustoestel wel al leeg."5) Voorzie een rokershoek"Eén van de moeilijkste zaken in een preventiebeleid is het doen naleven van een rookverbod op de werkvloer. Organiseer daarom zelf een rokershoek. Dit kan een tuintafel in de buitenlucht zijn of een duidelijk afgebakende zone binnen het gebouw. Voorzie ook metalen, zelfdovende, asbakken."