"Er zijn nog grote ideologische verschillen", liet Vlaams formateur Jan Jambon (N-VA) optekenen voor de recentste plenaire vergadering van de partijvoorzitters met het oog op een Vlaamse regeringsformatie. Een klassieke truc om druk te zetten. De voorbije dagen was te horen dat de onderhandelaars al ver gevorderd waren en dat er vooral over onderwijs en inburgering nog moeilijke discussies moesten worden gevoerd. Die zullen wellicht pas aan het einde van de regeringsonderhandelingen op tafel komen. Maar er is geen onoverbrugbare kloof. Een Vlaamse regering tegen de Septemberverklaring van maandag 23 september zal geen probleem zijn. Zelfs vroeger landen is realistisch.
...