Mitchell runde een olie- en gasbedrijf in Texas. Toen de aardgasbellen in de jaren 80 slonken, begon Mitchell te zoeken naar zogeheten schaliegas. Dat zit opgesloten in zeer dicht gesteente. Lang mislukten de pogingen om het gas te winnen, maar in 1997 hadden Mitchell en zijn werknemers succes. Ze ontdekten dat het gas vrijkwam als ze scheurtjes in het gesteente maakten door grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën onder hoge druk in de steenlagen te spuiten. Mitchell werd de eerste die het gas uit de grond haalde en op de markt bracht. (Belga)

Mitchell runde een olie- en gasbedrijf in Texas. Toen de aardgasbellen in de jaren 80 slonken, begon Mitchell te zoeken naar zogeheten schaliegas. Dat zit opgesloten in zeer dicht gesteente. Lang mislukten de pogingen om het gas te winnen, maar in 1997 hadden Mitchell en zijn werknemers succes. Ze ontdekten dat het gas vrijkwam als ze scheurtjes in het gesteente maakten door grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën onder hoge druk in de steenlagen te spuiten. Mitchell werd de eerste die het gas uit de grond haalde en op de markt bracht. (Belga)