Bedrijven hebben het al langer lastig om openstaande vacatures in te vullen. De situatie is nu echter dramatisch aan het worden. Dat blijkt uit een enquête van ManpowerGroup, die de gegevens voor het dertiende jaar op rij verzamelde bij duizend werkgevers.

'Uit onze enquête blijkt dat de kloof tussen vraag en aanbod van talent het afgelopen jaar nog groter is geworden', zegt Managing Director Philippe Lacroix. Op nationaal niveau ondervindt 45 procent van de werkgevers problemen. In Vlaanderen gaat het zelfs om 55 procent. Dat is een stijging van 17 procent in vergelijking met vorig jaar.

Nijpend tekort

Vooral in de sector Transport en Logistiek is het probleem erg nijpend. Daar vindt 92 procent van de werkgevers geen werknemers om de openstaande vacatures in te vullen. Ook de horeca (65%), openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (51%) en de maakindustrie (47%) trekken moeilijk de juiste profielen aan.

ManpowerGroup ziet twee redenen voor de toegenomen tekorten. 'De pool van beschikbare kandidaten blijft krimpen door de vergrijzing en het vertrek van de babyboomers', aldus Lacroix. 'Daarnaast staan de vaardigheden onder druk onder invloed van complexere taken en digitalisering.' Op korte termijn worden geen snelle oplossingen verwacht.

De pool van beschikbare kandidaten blijft krimpen door de vergrijzing en het vertrek van de babyboomers

Philippe Lacroix

Werkgevers hebben, net zoals de voorbije jaren, vooral problemen voor de technische en handenarbeid. Aan de top van de ranglijst staan geschoolde arbeiders (elektriciens, lassers, monteurs), gevolgd door technici (onderhoud, kwaliteitscontrole) en specialisten (projectmanagers of juristen).

Net als vorig jaar zijn het de grote (≥ 250 werknemers) en middelgrote ondernemingen (50 tot 249 werknemers) die zeggen dat ze het meest onder druk staan bij het werven vanwege tekorten, met percentages van 71% en 61%. Het vinden van gekwalificeerd personeel is ook een echte moeilijkheid voor 46% van de kleine bedrijven (10 tot 49 werknemers) en 43% van de micro-ondernemingen (<10 werknemers).

Activeringsgraad omhoog

'Om de wervingsproblemen om te lossen, moet de activeringsgraad omhoog. Dat is prioriteit nummer een', zegt Lacroix. Die vereiste sluit aan bij de opdracht van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) die aan de VDAB gevraagd heeft om niet enkel werklozen met een uitkering aan een job te helpen, maar ook te focussen op inactieven die zonder uitkering thuis zitten.

'Daarnaast zullen bedrijven moeten laten zien dat ze in staat zijn een echt diversiteitsbeleid te voeren. En in de strijd om de beschikbare talenten moeten werkgevers de nadruk leggen op de opleiding van hun personeel, op het behoud van hun medewerkers en door de flexibiliteit van hun structuur te vergroten', besluit Lacroix.

Bedrijven hebben het al langer lastig om openstaande vacatures in te vullen. De situatie is nu echter dramatisch aan het worden. Dat blijkt uit een enquête van ManpowerGroup, die de gegevens voor het dertiende jaar op rij verzamelde bij duizend werkgevers.'Uit onze enquête blijkt dat de kloof tussen vraag en aanbod van talent het afgelopen jaar nog groter is geworden', zegt Managing Director Philippe Lacroix. Op nationaal niveau ondervindt 45 procent van de werkgevers problemen. In Vlaanderen gaat het zelfs om 55 procent. Dat is een stijging van 17 procent in vergelijking met vorig jaar.Vooral in de sector Transport en Logistiek is het probleem erg nijpend. Daar vindt 92 procent van de werkgevers geen werknemers om de openstaande vacatures in te vullen. Ook de horeca (65%), openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (51%) en de maakindustrie (47%) trekken moeilijk de juiste profielen aan.ManpowerGroup ziet twee redenen voor de toegenomen tekorten. 'De pool van beschikbare kandidaten blijft krimpen door de vergrijzing en het vertrek van de babyboomers', aldus Lacroix. 'Daarnaast staan de vaardigheden onder druk onder invloed van complexere taken en digitalisering.' Op korte termijn worden geen snelle oplossingen verwacht.Werkgevers hebben, net zoals de voorbije jaren, vooral problemen voor de technische en handenarbeid. Aan de top van de ranglijst staan geschoolde arbeiders (elektriciens, lassers, monteurs), gevolgd door technici (onderhoud, kwaliteitscontrole) en specialisten (projectmanagers of juristen).Net als vorig jaar zijn het de grote (≥ 250 werknemers) en middelgrote ondernemingen (50 tot 249 werknemers) die zeggen dat ze het meest onder druk staan bij het werven vanwege tekorten, met percentages van 71% en 61%. Het vinden van gekwalificeerd personeel is ook een echte moeilijkheid voor 46% van de kleine bedrijven (10 tot 49 werknemers) en 43% van de micro-ondernemingen (<10 werknemers).'Om de wervingsproblemen om te lossen, moet de activeringsgraad omhoog. Dat is prioriteit nummer een', zegt Lacroix. Die vereiste sluit aan bij de opdracht van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) die aan de VDAB gevraagd heeft om niet enkel werklozen met een uitkering aan een job te helpen, maar ook te focussen op inactieven die zonder uitkering thuis zitten. 'Daarnaast zullen bedrijven moeten laten zien dat ze in staat zijn een echt diversiteitsbeleid te voeren. En in de strijd om de beschikbare talenten moeten werkgevers de nadruk leggen op de opleiding van hun personeel, op het behoud van hun medewerkers en door de flexibiliteit van hun structuur te vergroten', besluit Lacroix.