De voorbije twaalf maanden zijn de kmo's niet echt geconfronteerd met een weigerachtige bankier wanneer ze om een nieuw krediet gingen vragen. Het jaarlijkse onderzoek van KeFiK (Kenniscentrum voor financiering van kmo's) naar kmo-financiering leert dat 12,9 procent van de ondervraagde bedrijven een bankkrediet geweigerd zag. Dat is minder dan in 2010 (14,8%) en in 2009 (17,3%).

De respondenten werden vorig najaar ondervraagd. Ondanks de recessie die toen al toesloeg, hielden de financiële instellingen de portefeuille niet dicht.

Het onderzoek maakt daarbij wel een onderscheid tussen kmo's met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet lager dan 50 miljoen euro enerzijds en anderzijds de zogenaamde micro-ondernemingen met minder dan tien werknemers en een omzet kleiner dan 1 miljoen euro.

Die micro-ondernemingen hadden het wel degelijk moeilijker om een krediet los te krijgen bij de bank. De weigering voor die groep liep op tot 21,1 procent. Dat is wel een stijging ten opzichte van 2010 (19,6%), maar nog altijd minder dan de meer dan 26 procent respondenten die in 2009 op een njet botste.

Bij de grotere kmo's bedroeg de weigering in 2011 10,7 procent van de aanvragen.

Gebrek aan waarborgen

Volgens Frédéric Lernoux, CEO van KeFiK, heeft dat verschil tussen micro-ondernemingen en kmo's te maken met een grotere risicoaversie bij de banken.

"Er is een zekere terughoudendheid. Kleine zelfstandigen bereiden zich op een andere manier dan grotere bedrijven voor op het gesprek met de bankier", legt Lernoux uit. "Kmo's hebben hun eigen ingenieuze mathematische aanpak met allerlei ratio's, waarmee ze de bank kunnen overtuigen. En ook de kredietverstrekkers laten het dossier passeren via algoritmen en allerhande berekeningen. De impact van een moeilijkere toegang tot krediet voor kleine bedrijven heeft een niet te verwaarlozen effect op onze economie. Tenslotte telt 96 procent van de bedrijven minder dan tien werknemers."

De banken hebben uiteenlopende redenen om geen kredieten toe te kennen. De eerste heeft te maken met strengere voorwaarden, onder andere ten gevolge van de nieuwe Basel III-regelingen (38,2% van de weigeringen), daarna volgen het gebrek aan waarborgen (31%) en een te laag eigen vermogen (25,9%).

De laatste reden is onvoldoende terugbetalingscapaciteit. "Die reden is weliswaar de minst belangrijke, maar het betekent wel dat het al te gemakkelijk zou zijn enkel op de banken te schieten", meent Lernoux. "De financiële gezondheid van het bedrijf zelf en het genereren van de nodige middelen om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, blijven uiteraard cruciaal." (AM)

De voorbije twaalf maanden zijn de kmo's niet echt geconfronteerd met een weigerachtige bankier wanneer ze om een nieuw krediet gingen vragen. Het jaarlijkse onderzoek van KeFiK (Kenniscentrum voor financiering van kmo's) naar kmo-financiering leert dat 12,9 procent van de ondervraagde bedrijven een bankkrediet geweigerd zag. Dat is minder dan in 2010 (14,8%) en in 2009 (17,3%). De respondenten werden vorig najaar ondervraagd. Ondanks de recessie die toen al toesloeg, hielden de financiële instellingen de portefeuille niet dicht. Het onderzoek maakt daarbij wel een onderscheid tussen kmo's met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet lager dan 50 miljoen euro enerzijds en anderzijds de zogenaamde micro-ondernemingen met minder dan tien werknemers en een omzet kleiner dan 1 miljoen euro. Die micro-ondernemingen hadden het wel degelijk moeilijker om een krediet los te krijgen bij de bank. De weigering voor die groep liep op tot 21,1 procent. Dat is wel een stijging ten opzichte van 2010 (19,6%), maar nog altijd minder dan de meer dan 26 procent respondenten die in 2009 op een njet botste. Bij de grotere kmo's bedroeg de weigering in 2011 10,7 procent van de aanvragen. Gebrek aan waarborgen Volgens Frédéric Lernoux, CEO van KeFiK, heeft dat verschil tussen micro-ondernemingen en kmo's te maken met een grotere risicoaversie bij de banken. "Er is een zekere terughoudendheid. Kleine zelfstandigen bereiden zich op een andere manier dan grotere bedrijven voor op het gesprek met de bankier", legt Lernoux uit. "Kmo's hebben hun eigen ingenieuze mathematische aanpak met allerlei ratio's, waarmee ze de bank kunnen overtuigen. En ook de kredietverstrekkers laten het dossier passeren via algoritmen en allerhande berekeningen. De impact van een moeilijkere toegang tot krediet voor kleine bedrijven heeft een niet te verwaarlozen effect op onze economie. Tenslotte telt 96 procent van de bedrijven minder dan tien werknemers." De banken hebben uiteenlopende redenen om geen kredieten toe te kennen. De eerste heeft te maken met strengere voorwaarden, onder andere ten gevolge van de nieuwe Basel III-regelingen (38,2% van de weigeringen), daarna volgen het gebrek aan waarborgen (31%) en een te laag eigen vermogen (25,9%). De laatste reden is onvoldoende terugbetalingscapaciteit. "Die reden is weliswaar de minst belangrijke, maar het betekent wel dat het al te gemakkelijk zou zijn enkel op de banken te schieten", meent Lernoux. "De financiële gezondheid van het bedrijf zelf en het genereren van de nodige middelen om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, blijven uiteraard cruciaal." (AM)