De Vlaamse regering bereidt met proefprojecten de brede invoering van duaal leren voor. De proeftuinen situeren zich in het arbeidsmarktgerichte segment van het technisch en beroepssecundair onderwijs en in het stelsel 'leren en werken': van elektromechanica en chemische procestechnieken over elektrische installaties, ruwbouw, zorg en haarverzorging, tot groenaanleg en -beheer.
...