Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie woont tegen 2025 de helft van de wereldbevolking in een gebied waar waterschaarste heerst. Op die nood speelt Bosaq in. Op termijn wil het jonge bedrijf de watercyclus volledig sluiten volgens een duurzame filosofie.

Oprichter Jacob Bossaer kwam op het idee toen hij als ingenieursstudent de waterzuiveringsinstallatie op de Prinses Elisabethbasis op Antarctica mocht herontwerpen. "Dat station werkt volledig CO2-neutraal", zegt Bossaer. Die ervaring inspireerde hem om met Bosaq zout, zoet en brak water om te zetten in drinkbaar water door middel van hernieuwbare energie. "We bevinden ons in de ontwikkelingsfase, in samenwerking met de Universiteit Gent. We zijn in gesprek met een aantal investeerders, onze win-winlening loopt als een trein en we plannen ook een crowdfundingcampagne."

Tegen maart 2017 hopen Bossaer en zijn twee medevennoten 600.000 euro in te zamelen. "Dan starten we met de bouw van een prototype, waarmee we enkele demonstratieprojecten willen uitvoeren", zegt de ondernemer. "Een Gents hotel en enkele grote Belgische evenementen zijn al geïnteresseerd. Het is ook de bedoeling nog dit jaar naar Latijns-Amerika te trekken. Er zijn nu al vergaderingen gepland met ministers en hotelketens in Mexico, Costa Rica en Panama. Die moeten ons helpen ons product vorm te geven. Binnen achttien maanden willen we het lanceren op de markt."

Bosaq is een bvba die tegen 2022 mikt op een jaaromzet van 10 miljoen euro. Toch zal minstens 10 procent van de bedrijfswinst naar de met het bedrijf verbonden vzw Water Heroes vloeien. "We hebben die vereniging opgericht om projecten in onder meer Afrika op te starten, waarbij onze technologie gratis ter beschikking wordt gesteld. Economische waarde genereren om je sociale impact te maximaliseren is voor ons het businessmodel van de toekomst."

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie woont tegen 2025 de helft van de wereldbevolking in een gebied waar waterschaarste heerst. Op die nood speelt Bosaq in. Op termijn wil het jonge bedrijf de watercyclus volledig sluiten volgens een duurzame filosofie. Oprichter Jacob Bossaer kwam op het idee toen hij als ingenieursstudent de waterzuiveringsinstallatie op de Prinses Elisabethbasis op Antarctica mocht herontwerpen. "Dat station werkt volledig CO2-neutraal", zegt Bossaer. Die ervaring inspireerde hem om met Bosaq zout, zoet en brak water om te zetten in drinkbaar water door middel van hernieuwbare energie. "We bevinden ons in de ontwikkelingsfase, in samenwerking met de Universiteit Gent. We zijn in gesprek met een aantal investeerders, onze win-winlening loopt als een trein en we plannen ook een crowdfundingcampagne." Tegen maart 2017 hopen Bossaer en zijn twee medevennoten 600.000 euro in te zamelen. "Dan starten we met de bouw van een prototype, waarmee we enkele demonstratieprojecten willen uitvoeren", zegt de ondernemer. "Een Gents hotel en enkele grote Belgische evenementen zijn al geïnteresseerd. Het is ook de bedoeling nog dit jaar naar Latijns-Amerika te trekken. Er zijn nu al vergaderingen gepland met ministers en hotelketens in Mexico, Costa Rica en Panama. Die moeten ons helpen ons product vorm te geven. Binnen achttien maanden willen we het lanceren op de markt." Bosaq is een bvba die tegen 2022 mikt op een jaaromzet van 10 miljoen euro. Toch zal minstens 10 procent van de bedrijfswinst naar de met het bedrijf verbonden vzw Water Heroes vloeien. "We hebben die vereniging opgericht om projecten in onder meer Afrika op te starten, waarbij onze technologie gratis ter beschikking wordt gesteld. Economische waarde genereren om je sociale impact te maximaliseren is voor ons het businessmodel van de toekomst."