Al sinds 1875 is de Antwerpse DEME Group actief in baggerwerken. De technieken werden al die jaren continu vernieuwd, via technische verbeteringen, milieuvriendelijker processen en meer efficiëntie. De baggerschepen van DEME verbruiken 40 procent minder brandstof dan dertig jaar geleden. De nieuwste types -- momenteel nog in aanbouw -- beschikken over ecologische motoren die zowel op diesel als op gas draaien. Ze hebben zonnepanelen en windturbines aan boord, gebruiken bioafbreekbare vetten en recupereren warmte.

Toch vertegenwoordigt baggeren slechts twee derde van de omzet. Het resterende deel komt uit activiteiten die dertig jaar geleden niet eens bestonden. De sanering van vervuilde gronden, de uitbouw van offshorewindmolenparken, kustbescherming en het winnen van grind en zand op zee zijn belangrijke groeipolen geworden. DEME leverde pionierswerk met C-Power, het eerste Belgische windmolenpark in zee. Met HighWind, een consortium van meerdere bedrijven, ontwikkelde het ook een weersonafhankelijke installatietechniek voor windturbines.

Succesvol zakenmodel

Een joint venture tussen DEME en 3E leidde tot FLiDAR: een technologie die op een goedkope manier nauwkeurige windgegevens kan registreren via drijvende boeien. Daarnaast is DEME via het partnerschap FlanSea actief in golfslag- en getijdenenergie. Ook revolutionair zijn de plannen rond iLand. Dat project beoogt de bouw van een bassin midden op zee. "Dat bassin wordt leeggepompt zodra de windmolens meer stroom leveren dan het net kan verwerken", verklaart CEO Alain Bernard. "Daarna drijft het weer instromende zeewater de elektriciteitsturbines aan. Dat systeem moet een antwoord bieden op het probleem van stockage van hernieuwbare energie."

DEME zoekt ook naar innovatieve oplossingen voor de ontginning van mineralen op de zeebodem. Het Terranova-project in Zelzate is dan weer een mooi voorbeeld van duurzame oplossingen op land: een zwaar vervuild terrein werd gesaneerd. Het wordt omgetoverd in een van de grootste energieparken met zonnepanelen in Europa. "Al die activiteiten bouwen voort op het succesvolle zakenmodel dat DEME al tientallen jaren toepast. Dat is gericht op het aanbieden van innovatieve totaaloplossingen via partnerschappen."

Bernard ziet DEME niet als een logge multinational, maar als een reeks kmo's die elkaar aanvullen en ondersteunen. "Via synergie laten ze de groep groeien. En door de bundeling van de disciplines kunnen we de kwetsbaarheid van onze cyclische kernactiviteiten verminderen. Onze multidisciplinaire aanpak gaat ook gepaard met een geografische spreiding. Hoewel Vlaanderen en België een incubator blijven voor nieuwe technieken, zijn we significant aanwezig op alle continenten." (RVE)

Al sinds 1875 is de Antwerpse DEME Group actief in baggerwerken. De technieken werden al die jaren continu vernieuwd, via technische verbeteringen, milieuvriendelijker processen en meer efficiëntie. De baggerschepen van DEME verbruiken 40 procent minder brandstof dan dertig jaar geleden. De nieuwste types -- momenteel nog in aanbouw -- beschikken over ecologische motoren die zowel op diesel als op gas draaien. Ze hebben zonnepanelen en windturbines aan boord, gebruiken bioafbreekbare vetten en recupereren warmte. Toch vertegenwoordigt baggeren slechts twee derde van de omzet. Het resterende deel komt uit activiteiten die dertig jaar geleden niet eens bestonden. De sanering van vervuilde gronden, de uitbouw van offshorewindmolenparken, kustbescherming en het winnen van grind en zand op zee zijn belangrijke groeipolen geworden. DEME leverde pionierswerk met C-Power, het eerste Belgische windmolenpark in zee. Met HighWind, een consortium van meerdere bedrijven, ontwikkelde het ook een weersonafhankelijke installatietechniek voor windturbines. Een joint venture tussen DEME en 3E leidde tot FLiDAR: een technologie die op een goedkope manier nauwkeurige windgegevens kan registreren via drijvende boeien. Daarnaast is DEME via het partnerschap FlanSea actief in golfslag- en getijdenenergie. Ook revolutionair zijn de plannen rond iLand. Dat project beoogt de bouw van een bassin midden op zee. "Dat bassin wordt leeggepompt zodra de windmolens meer stroom leveren dan het net kan verwerken", verklaart CEO Alain Bernard. "Daarna drijft het weer instromende zeewater de elektriciteitsturbines aan. Dat systeem moet een antwoord bieden op het probleem van stockage van hernieuwbare energie." DEME zoekt ook naar innovatieve oplossingen voor de ontginning van mineralen op de zeebodem. Het Terranova-project in Zelzate is dan weer een mooi voorbeeld van duurzame oplossingen op land: een zwaar vervuild terrein werd gesaneerd. Het wordt omgetoverd in een van de grootste energieparken met zonnepanelen in Europa. "Al die activiteiten bouwen voort op het succesvolle zakenmodel dat DEME al tientallen jaren toepast. Dat is gericht op het aanbieden van innovatieve totaaloplossingen via partnerschappen." Bernard ziet DEME niet als een logge multinational, maar als een reeks kmo's die elkaar aanvullen en ondersteunen. "Via synergie laten ze de groep groeien. En door de bundeling van de disciplines kunnen we de kwetsbaarheid van onze cyclische kernactiviteiten verminderen. Onze multidisciplinaire aanpak gaat ook gepaard met een geografische spreiding. Hoewel Vlaanderen en België een incubator blijven voor nieuwe technieken, zijn we significant aanwezig op alle continenten." (RVE)