E-mails beantwoorden met een baby op de schoot is zelden optimale gezinstijd, en het foutenpercentage in je e-mails stijgt significant. Elk uur dat je langer in een vliegtuig zit, is een uur minder dat je thuis bent. Maar tijdslogica is geen psychologica. Misschien is het beter wat minder uren thuis te zijn, maar thuis wel kwaliteitsvolle uren door te brengen. Recent onderzoek laat er geen twijfel over bestaan: de belangrijkste variabele die problemen veroorzaakt, is de economisch-rationele invalshoek. Tel het aantal uren dat je met het andere systeem (werk of gezin) bezig bent, en je weet hoe groot de kans op problemen is. De negatieve gevolgen van slecht aangepakte conflicten tussen werk en gezin, zijn aanzienlijk. Bij ernstige conflicten worden meer ontevredenheid, psychische klachten, cardiovasculaire effecten en slaapproblemen gerapporteerd.
...