Onduidelijke rollen. In teamverband is het niet altijd duidelijk wie welke verantwoordelijkheden op zich neemt. De rollen veranderen vaak afhankelijk van de fase van een project.

Te veel praten, te weinig doen. Het voordeel van samen beslissen is dat iedereen aanwezig is en niemand achteraf de beslissing kan aanvechten. Het nadeel is dat de besluitvorming wordt vertraagd en het accent soms te veel op praten en te weinig op doen komt te liggen.

Te veel informatie. Samenwerking lukt alleen maar als de informatie goed wordt verspreid en gecombineerd. Sommigen zullen zich bedolven onder de informatie voelen, anderen zullen informatie achterhouden om hun machtspositie niet in gevaar te brengen.

Iedereen is elkaars vriend. In een team moeten de leden tegenstrijdige prioriteiten kunnen oplossen. Wordt het conflict vermeden, dan is er geen vooruitgang.

Meer werk. De meeste teamleden hebben al genoeg werk met hun gewone dagtaken, en een nieuw project kan als een stressfactor worden ervaren. Hier is nood aan een nieuwe werkmethode.

Meer input dan beslissingen. Het gevaar bestaat dat iedereen zijn zegje wil doen en de oplossing helemaal verwatert. Goede leiders zorgen voor focus en goede volgers begrijpen dat niet al hun input wordt aanvaard.

Wie oogst lof? De individuele inspanning is niet zo zichtbaar. Zo is het minder duidelijk wie lof verdient als het goed gaat of een uitbrander als het mislukt.

Bron: hbr.org

Onduidelijke rollen. In teamverband is het niet altijd duidelijk wie welke verantwoordelijkheden op zich neemt. De rollen veranderen vaak afhankelijk van de fase van een project. Te veel praten, te weinig doen. Het voordeel van samen beslissen is dat iedereen aanwezig is en niemand achteraf de beslissing kan aanvechten. Het nadeel is dat de besluitvorming wordt vertraagd en het accent soms te veel op praten en te weinig op doen komt te liggen. Te veel informatie. Samenwerking lukt alleen maar als de informatie goed wordt verspreid en gecombineerd. Sommigen zullen zich bedolven onder de informatie voelen, anderen zullen informatie achterhouden om hun machtspositie niet in gevaar te brengen. Iedereen is elkaars vriend. In een team moeten de leden tegenstrijdige prioriteiten kunnen oplossen. Wordt het conflict vermeden, dan is er geen vooruitgang. Meer werk. De meeste teamleden hebben al genoeg werk met hun gewone dagtaken, en een nieuw project kan als een stressfactor worden ervaren. Hier is nood aan een nieuwe werkmethode. Meer input dan beslissingen. Het gevaar bestaat dat iedereen zijn zegje wil doen en de oplossing helemaal verwatert. Goede leiders zorgen voor focus en goede volgers begrijpen dat niet al hun input wordt aanvaard. Wie oogst lof? De individuele inspanning is niet zo zichtbaar. Zo is het minder duidelijk wie lof verdient als het goed gaat of een uitbrander als het mislukt. Bron: hbr.org