De indicator die het ondernemersvertrouwen peilt, klokt in maart af op 0,1, tegenover 1,9 in februari.

Het ondernemingsklimaat is in het bijzonder verslechterd in de dienstverlening (van 17,4 tot 10,1) aan bedrijven, waardoor de verbeteringen van de vorige twee maanden volgens de Nationale Bank volledig tenietgedaan zijn.

In de verwerkende nijverheid (van -0,9 tot -2,2) en de bouwsector (van 2 tot 1,6) was de daling minder sterk. Enkel de handel (van -7,6 tot -4,8) ontsnapt aan de heersende malaise.

In de dienstverlening aan bedrijven kwam het vertrouwensverlies tot uiting in alle componenten van de indicator, maar vooral in de vooruitzichten betreffende de algemene marktvraag, die voor de tweede opeenvolgende maand verslechterden.

In de verwerkende nijverheid is de conjunctuurverzwakking te wijten aan een aanzienlijke neerwaartse bijstelling van de werkgelegenheidsvooruitzichten en, in mindere mate, aan een negatievere beoordeling van de totale orderpositie.

De terugval van het vertrouwen in de bouwsector is het gevolg van een inkrimping van het orderbestand en een verminderde benutting van het materieel.

algemene synthetische curve maart 2018, NBB
algemene synthetische curve maart 2018 © NBB

In de handel, tot slot, vloeit het vertrouwensherstel voort uit optimistischere vraagvooruitzichten, die gepaard gingen met een aanzienlijke verwachte toename van de bestellingen bij de leveranciers.

De indicator die het ondernemersvertrouwen peilt, klokt in maart af op 0,1, tegenover 1,9 in februari.Het ondernemingsklimaat is in het bijzonder verslechterd in de dienstverlening (van 17,4 tot 10,1) aan bedrijven, waardoor de verbeteringen van de vorige twee maanden volgens de Nationale Bank volledig tenietgedaan zijn. In de verwerkende nijverheid (van -0,9 tot -2,2) en de bouwsector (van 2 tot 1,6) was de daling minder sterk. Enkel de handel (van -7,6 tot -4,8) ontsnapt aan de heersende malaise. In de dienstverlening aan bedrijven kwam het vertrouwensverlies tot uiting in alle componenten van de indicator, maar vooral in de vooruitzichten betreffende de algemene marktvraag, die voor de tweede opeenvolgende maand verslechterden. In de verwerkende nijverheid is de conjunctuurverzwakking te wijten aan een aanzienlijke neerwaartse bijstelling van de werkgelegenheidsvooruitzichten en, in mindere mate, aan een negatievere beoordeling van de totale orderpositie.De terugval van het vertrouwen in de bouwsector is het gevolg van een inkrimping van het orderbestand en een verminderde benutting van het materieel. In de handel, tot slot, vloeit het vertrouwensherstel voort uit optimistischere vraagvooruitzichten, die gepaard gingen met een aanzienlijke verwachte toename van de bestellingen bij de leveranciers.