In juli van dit jaar telde Vlaanderen 2.895 werklozen meer dan in juli vorig jaar. Daardoor stijgt de werkloosheidsgraad met 1,4 procent tot 7,27 procent. De werkloosheid is in vergelijking met de maand ervoor wel minder snel gestegen.

De berekening van dit jaar verschilt met die van vorig jaar, toen de uitzendkrachten minder snel uit de statistieken werden geweerd. Op basis van dezelfde methode als vorig jaar daalt het aantal werkzoekenden in juli 2012 van 214.419 tot 213.550.

Met een werkloosheidspercentage van 7,27 procent ligt Vlaanderen relatief veilig onder het gemiddelde van de eurozone (11,2 procent).

De Vlaamse jeugdwerkloosheid werd in juli gestuit met een daling met 3,2 procent. Maar dat cijfer is misleidend, aangezien het om een eenmalig effect gaat; jongeren die zich vooraf inschreven als werkzoekenden, komen pas in augustus in de statistieken terecht.

Ook bij de 50-plussers wordt een daling opgemerkt (-1,8 procent). In de leeftijdsgroep tot 55 jaar bedraagt de daling zelfs 5 procent. Tot de leeftijd van zestig jaar neemt de werkloosheid met 0,5 procent af. Omgerekend is een kwart van de werklozen in Vlaanderen ouder dan vijftig jaar.

Hetzelfde geldt voor de allochtone bevolking. De VDAB noteert bij de zogenaamde allochtone groep werkzoekenden een toename met 7,8 procent. Vlaanderen telt in totaal 53.248 allochtone werkzoekenden, wat overeenstemt met 24,8 procent van de geregistreerde arbeidsreserve. De toename met 7,8 procent is onder meer een gevolg van de 'zwakke arbeidsmarktpositie van allochtone werkzoekenden, de demografische kenmerken en de historische hoge migratie', luidt het in een persbericht. (BO)

In juli van dit jaar telde Vlaanderen 2.895 werklozen meer dan in juli vorig jaar. Daardoor stijgt de werkloosheidsgraad met 1,4 procent tot 7,27 procent. De werkloosheid is in vergelijking met de maand ervoor wel minder snel gestegen.De berekening van dit jaar verschilt met die van vorig jaar, toen de uitzendkrachten minder snel uit de statistieken werden geweerd. Op basis van dezelfde methode als vorig jaar daalt het aantal werkzoekenden in juli 2012 van 214.419 tot 213.550.Met een werkloosheidspercentage van 7,27 procent ligt Vlaanderen relatief veilig onder het gemiddelde van de eurozone (11,2 procent). De Vlaamse jeugdwerkloosheid werd in juli gestuit met een daling met 3,2 procent. Maar dat cijfer is misleidend, aangezien het om een eenmalig effect gaat; jongeren die zich vooraf inschreven als werkzoekenden, komen pas in augustus in de statistieken terecht. Ook bij de 50-plussers wordt een daling opgemerkt (-1,8 procent). In de leeftijdsgroep tot 55 jaar bedraagt de daling zelfs 5 procent. Tot de leeftijd van zestig jaar neemt de werkloosheid met 0,5 procent af. Omgerekend is een kwart van de werklozen in Vlaanderen ouder dan vijftig jaar. Hetzelfde geldt voor de allochtone bevolking. De VDAB noteert bij de zogenaamde allochtone groep werkzoekenden een toename met 7,8 procent. Vlaanderen telt in totaal 53.248 allochtone werkzoekenden, wat overeenstemt met 24,8 procent van de geregistreerde arbeidsreserve. De toename met 7,8 procent is onder meer een gevolg van de 'zwakke arbeidsmarktpositie van allochtone werkzoekenden, de demografische kenmerken en de historische hoge migratie', luidt het in een persbericht. (BO)