Na de recente reeks stakingen is de sfeer tussen vakbonden en werkgevers uiterst gespannen. Alvast de socialistische vakbond is niet van plan de acties tegen de maatregelen van de regering-Michel zomaar stop te zetten.

Pieter Timmermans is als gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) altijd een pleitbezorger geweest van het sociaal overleg, maar moet nu toegeven dat het water tussen vakbonden en werkgevers zeer diep is. Hij trekt zich op aan het feit dat de beide partijen ook vroeger opnieuw om de tafel zijn gaan zitten na een sociaal conflict.

"Ofwel treden we in dialoog ofwel blijkt de irrelevantie van het overleg. Dat laatste zou ik zeer jammer vinden. In landen waar de sociale partners en de regering met elkaar praten is de economie robuuster. Je moet je afvragen wat het meest opbrengt voor de bevolking. Zich kapot staken? Of samenzitten en discussiëren op basis van feiten?"

Waarover is er nog overleg mogelijk tussen vakbonden en werkgevers? Technische discussies over de afronding van het eenheidsstatuut arbeiders/bedienden? De verdeling van de middelen voor de welvaartsaanpassing van bepaalde uitkeringen?

PIETER TIMMERMANS. "Ik hoop dat het vertrouwen via kleine stappen en technische oplossingen kan terugkomen. De sociale partners kunnen in januari de gesprekken beginnen over de invulling van die welvaartvastheid van de uitkeringen. Bedrijven willen ook rechtszekerheid. Daarom moet er nog een aantal afspraken worden gemaakt over het eenheidsstatuut. Maar de sociale partners moeten met zijn allen ook bereid zijn dit land uit het moeras te trekken. De werkgevers kunnen geen welvaart creëren in een onstabiel sociaal klimaat."

Een indexsprong is geen afname van het inkomen, het is een tragere stijging

Is overleg nog mogelijk als de vakbonden willen dat de regering-Michel een bocht van 180 graden maakt. Zo moet de indexsprong, een van de pijlers van het beleid van de regering, op de schop.

TIMMERMANS. "Ik sluit mij aan bij wat premier-Michel zegt: er zijn geen 36 manieren om de concurrentiekracht van de ondernemingen te herstellen. Maar als de competitiviteit hersteld wordt, dan volgt al de rest zeer snel. We hebben dat aan het begin van de jaren tachtig gezien, toen er drie indexsprongen waren, of nog na de invoering van de gezondheidsindex in de jaren negentig. En er zijn maatregelen op korte termijn nodig. Daarom sluit ik mij aan bij wat in het regeerakkoord staat: een indexsprong is geen afname van het inkomen, het is een tragere stijging.

Bovendien wordt het netto-inkomen via de forfaitaire beroepskosten nog eens verhoogd, meer voor lagere inkomens dan voor de andere inkomens. En dan is de welvaartsenveloppe nog eens groter dan ten tijde van de regering-Di Rupo. Er is solidariteit die het tegelijk mogelijk maakt jobs te creëren."

Gelooft u echt dat dat zal leiden tot jobcreatie? Zal het niet eerder jobbehoud zijn?

TIMMERMANS. "Er zullen altijd bedrijven zijn voor wie die loonkostenverlaging extra zuurstof is om te overleven zonder meer. Maar nog meer bedrijven zullen het zien als een vertrouwenwekkende maatregel. Ze willen daar ook iets mee doen. Een aantal bedrijfsleiders, leden van het directiecomité van het VBO, heeft mij al gezegd dat ze volgend jaar mensen aanwerven. Maar niemand kan in een glazen bol kijken en zeggen hoeveel jobs er precies bij zullen komen."

(A.M.)

Het volledige interview leest u deze week in Trends

Na de recente reeks stakingen is de sfeer tussen vakbonden en werkgevers uiterst gespannen. Alvast de socialistische vakbond is niet van plan de acties tegen de maatregelen van de regering-Michel zomaar stop te zetten. Pieter Timmermans is als gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) altijd een pleitbezorger geweest van het sociaal overleg, maar moet nu toegeven dat het water tussen vakbonden en werkgevers zeer diep is. Hij trekt zich op aan het feit dat de beide partijen ook vroeger opnieuw om de tafel zijn gaan zitten na een sociaal conflict. "Ofwel treden we in dialoog ofwel blijkt de irrelevantie van het overleg. Dat laatste zou ik zeer jammer vinden. In landen waar de sociale partners en de regering met elkaar praten is de economie robuuster. Je moet je afvragen wat het meest opbrengt voor de bevolking. Zich kapot staken? Of samenzitten en discussiëren op basis van feiten?"PIETER TIMMERMANS. "Ik hoop dat het vertrouwen via kleine stappen en technische oplossingen kan terugkomen. De sociale partners kunnen in januari de gesprekken beginnen over de invulling van die welvaartvastheid van de uitkeringen. Bedrijven willen ook rechtszekerheid. Daarom moet er nog een aantal afspraken worden gemaakt over het eenheidsstatuut. Maar de sociale partners moeten met zijn allen ook bereid zijn dit land uit het moeras te trekken. De werkgevers kunnen geen welvaart creëren in een onstabiel sociaal klimaat."TIMMERMANS. "Ik sluit mij aan bij wat premier-Michel zegt: er zijn geen 36 manieren om de concurrentiekracht van de ondernemingen te herstellen. Maar als de competitiviteit hersteld wordt, dan volgt al de rest zeer snel. We hebben dat aan het begin van de jaren tachtig gezien, toen er drie indexsprongen waren, of nog na de invoering van de gezondheidsindex in de jaren negentig. En er zijn maatregelen op korte termijn nodig. Daarom sluit ik mij aan bij wat in het regeerakkoord staat: een indexsprong is geen afname van het inkomen, het is een tragere stijging. Bovendien wordt het netto-inkomen via de forfaitaire beroepskosten nog eens verhoogd, meer voor lagere inkomens dan voor de andere inkomens. En dan is de welvaartsenveloppe nog eens groter dan ten tijde van de regering-Di Rupo. Er is solidariteit die het tegelijk mogelijk maakt jobs te creëren."TIMMERMANS. "Er zullen altijd bedrijven zijn voor wie die loonkostenverlaging extra zuurstof is om te overleven zonder meer. Maar nog meer bedrijven zullen het zien als een vertrouwenwekkende maatregel. Ze willen daar ook iets mee doen. Een aantal bedrijfsleiders, leden van het directiecomité van het VBO, heeft mij al gezegd dat ze volgend jaar mensen aanwerven. Maar niemand kan in een glazen bol kijken en zeggen hoeveel jobs er precies bij zullen komen."(A.M.)