De nieuwe ACLVB-voorzitter, Mario Coppens, wil dat vakbonden in eerste instantie via overleg resultaten proberen te boeken en niet via harde acties zoals het Waalse FGTB vorige week deed. Al laat de liberale vakbond ook de spierballen rollen. Samen met de andere bonden stapt de ACLVB naar het Grondwettelijk Hof in de hoop de indexsprong te vernietigen.
...

De nieuwe ACLVB-voorzitter, Mario Coppens, wil dat vakbonden in eerste instantie via overleg resultaten proberen te boeken en niet via harde acties zoals het Waalse FGTB vorige week deed. Al laat de liberale vakbond ook de spierballen rollen. Samen met de andere bonden stapt de ACLVB naar het Grondwettelijk Hof in de hoop de indexsprong te vernietigen.Mario Coppens is vorige zaterdag met 85 procent van de stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter van de liberale vakbond ACLVB. Hij volgt Jan Vercamst op. Coppens werkt al dertig jaar voor de ACLVB, waar hij achtereenvolgens de functie van diensthoofd juridische dienst en personeelsdirecteur uitoefende.Bij zijn aantreden zei Coppens: "De ACLVB wil akkoorden sluiten, maar niet ten koste van alles. Water bij de wijn is oké, maar zuiver water, neen bedankt. De werkgevers bevinden zich in een comfortabele positie. Komen we in de Groep van Tien niet tot een akkoord, dan beslist de regering. En die volgt het standpunt van de werkgevers. Daarom heb ik de regering opgeroepen een meer neutrale houding aan te nemen tegenover het sociaal overleg."In welke mate hebben de vakbonden en de sociale partners nog bewegingsruimte? De regering maakt nu al een jaar duidelijk dat ze niet terugkomt op de in het regeerakkoord geplande maatregelen zoals de indexsprong of de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd.MARIO COPPENS. "Ik ben van 1960 en wordt dus geraakt door de regeringsbeslissing de wettelijke pensioenleeftijd op termijn te verhogen naar 66 en 67 jaar. Wel, als ze toch wil dat iedereen langer werkt, zorg er dan voor dat het om werkbaar werk gaat. Dat is een van de thema's die de sociale partners zullen aanpakken."Vandaag dienen het ABVV, het ACV en de ACLVB bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot vernietiging in tegen de indexsprong. Is dat niet vechten tegen de bierkaai?COPPENS. "De vakbonden hebben van het Grondwettelijk Hof ook gedaan gekregen dat bouwvakkers recht hebben op verlengde opzegtermijnen, net zoals andere werknemers. Dus misschien halen we hier ook onze slag thuis. Het is een princiepskwestie. Miljoenen werknemers en mensen die van een uitkering moeten leven, zien 2 procent aan indexverhoging aan hun neus voorbijgaan. De indexsprong heeft niet alleen tot gevolg dat 2 procent koopkracht verloren gaat, er zijn ook gevolgen op een veel langere termijn. Toekomstige indexeringen zullen uitgaan van een bedrag dat 2 procent lager ligt. En dat laat zich voelen tot en met het pensioen. Bovendien is er geen enkele garantie dat door die indexsprong meer banen worden gecreëerd. We zijn dus van mening dat deze maatregel niet het algemeen belang dient, maar enkel de werkgevers ten goede komt."De vakbonden kwamen de voorbije dagen zeer negatief in het nieuws. De blokkades van de autosnelweg in Luik door het FGTB, waarbij twee doden vielen, veroorzaakten veel verontwaardiging.COPPENS. "Wat daar is gebeurd, is zeer betreurenswaardig. De liberale vakbond was er totaal niet bij betrokken. Wij zullen de komende jaren moeten werken aan een positief imago, dat van een vakbond die positieve oplossingen formuleert en akkoorden nastreeft. Kortom: meer verhaal, minder kabaal. Indien acties noodzakelijk zijn, moeten we zoeken naar methoden die minder aanleiding kunnen geven tot negatieve sfeerschepping. Ik denk aan ludieke acties.Wat vindt u van de oproep van federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) aan de vakbonden om het stakingsrecht te actualiseren?COPPENS. "Het debat over een bijsturing van het stakingsrecht is zeer oud. Er zijn al veel voorstellen over gelanceerd. Ik verwijs naar de recente standpunten van arbeidsrechtspecialisten als Roger Blanpain en Othmar Vanachter. Een weg versperren mag niet. Dat is zowel in het strafwetboek als in de verkeerswet vastgelegd. Piketten voor een bedrijf zijn toegelaten en dat moet mogelijk blijven. Rechtspersoonlijkheid voor vakbonden vind ik een brug te ver. Sommige politici pleiten daarvoor. Wel, hebben politieke partijen rechtspersoonlijkheid?"Het ACLVB haalde in 2012 bij de sociale verkiezingen 11,3 procent van de stemmen. Voor het eerst werd de grens van 10 procent doorbroken. Is dat in 2016 opnieuw het doel?COPPENS. "Het streefdoel is 12 procent. Ik weet het, met onze 300.000 leden zijn we klein ten opzichte van de andere vakbonden. Dat zijn miljoenenorganisaties. Het ACLVB groeit, dat is het belangrijkste. Dat is te danken aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Wat mij betreft, mag die nog worden uitgebreid. Waarom kan onze juridische dienst bijvoorbeeld geen erfeniszaak afhandelen? Het zal goedkoper zijn dan bij een notaris."