" Kennis is macht", luidt het spreekwoord. Volgens sommigen typeert het ook waar de Antwerpse N-VA-schepen van Financiën, Mobiliteit, Toerisme, Binnengemeentelijke Decentralisatie en Middenstand Koen Kennis voor staat. In de Scheldestad deelt hij samen met N-VA-partijvoorzitter en burgemeester Bart De Wever en de Antwerpse N-VA-voorzitter Fons Duchateau de lakens uit in de partij. Hij is de voorzitter van de Vlaamse investeringsholding PMV, werd genoemd als de nieuwe havenbaas in Antwerpen en kreeg epitetha als puinruimer en mandatenkoning opgespeld.
...

" Kennis is macht", luidt het spreekwoord. Volgens sommigen typeert het ook waar de Antwerpse N-VA-schepen van Financiën, Mobiliteit, Toerisme, Binnengemeentelijke Decentralisatie en Middenstand Koen Kennis voor staat. In de Scheldestad deelt hij samen met N-VA-partijvoorzitter en burgemeester Bart De Wever en de Antwerpse N-VA-voorzitter Fons Duchateau de lakens uit in de partij. Hij is de voorzitter van de Vlaamse investeringsholding PMV, werd genoemd als de nieuwe havenbaas in Antwerpen en kreeg epitetha als puinruimer en mandatenkoning opgespeld. Als lid van het strategische comité van Eandis was Kennis een van de dealmakers achter de kapitaaloperatie van de distributienetbeheerder. Toch voelt hij zich niet verantwoordelijk voor het mislukken van de intrede van de Chinezen. "De opschortende voorwaarde voor een fusie van Eandis - verschillende tarieven per regio, waardoor de tarieven in Antwerpen niet zouden stijgen - lag al van begin 2015 op tafel. Wie nu beweert dat wij daardoor de Chinese deal torpederen, kent zijn dossiers niet." Het typeert zijn werkwijze, vinden partijgenoten. Kennis: "In dossiers waar ik verantwoordelijk voor ben, probeer ik te weten waarover het gaat. Als schepen ben je de woordvoerder van je kabinet, maar de belangrijke elementen wil ik kennen. Dus doe ik veel aan situationeel leiderschap: ik probeer mijn mensen te laten groeien, maar dat vergt bij iedereen een andere benadering." Bij PMV is de voorzitter alvast veel minder aanwezig dan zijn flamboyante voorganger Clair Ysebaert. "Dat is een bewuste keuze", legt Kennis uit. "Clair heeft PMV opgericht en doen groeien. Nu zit je met een bedrijf met meer dan 120 mensen. Dan moet je als voorzitter niet meer sturen, maar het managementteam hun ding laten doen en enkel strategisch richting geven. In de eerste plaats willen we vereenvoudiging en een one-stopshop worden voor het Vlaamse bedrijfsleven." "De duidelijkere taakverdeling tussen de CEO en de voorzitter zorgt voor meer zakelijkheid", getuigt een medewerker. Toch werd een toespraak van Kennis op een recent teambuilding-event weinig gesmaakt. "Eigenlijk kwam het erop neer dat we nu gewoon een overheidsorganisatie zijn. Dat zette wel een domper op de sfeer." Kennis, een industrieel ingenieur elektriciteit-elektronica, ging na zijn studie aan de slag bij Belgavia/Aviapartner, maar begon al snel aan een carrière als consultant. Eerst bij ESCI en nadien vijf jaar lang bij het Nederlandse Stork, waar hij zich toelegde op het beheer en het onderhoud van activa. "Als wij naar een klant gingen, moesten we uitleggen waarom de oplossing die we voorstelden, beter was dan de bestaande. Dat betekent dat je op voorhand de mensen moet meekrijgen in je verhaal." In dat voortdurende onderhandelen en dat veranderingsmanagement vindt hij een parallel met de politiek. "Soms zou de politiek wat kunnen leren van het bedrijfsleven. Omgekeerd kunnen veel ondernemingen best wel wat politieke sensibiliteit gebruiken." "Hij is een doorduwer", vindt kersvers Vlaams parlementair Paul Cordy (N-VA), die samen met hem lid was van het presidium van de studentenvereniging KVHV. "Hij weet welke richting hij een dossier wil doen uitgaan, en kan daar met zijn volle gewicht voor gaan. Puinruimer? Hij heeft geen schrik om voor het voetlicht te treden, maar hij wil in de eerste plaats zaken tot stand brengen. Als hij zo veel mandaten verzamelt, is dat ook omdat hij strategische posities wil bezetten om zijn doel te realiseren." Dat Kennis in de politiek zou belanden, was geen verrassing. Zijn grootvader Juul Dillen was als schepen in Borgerhout de eerste uitvoerende mandataris van de partij. Ook zijn moeder Paula en tweelingzus Veerle waren politiek actief. Na zijn studie trad Kennis in hun voetsporen: in 1995 was hij al lid van de partijraad van de VU. Na de splitsing van de partij werd hij lid van de N-VA. Beroepspoliticus werd hij in 2009, toen hij kabinetschef algemeen beleid van viceminister-president Geert Bourgeois werd. "Kennis was de klassieke Volksunie-man. Zeer Vlaamsgezind, maar ook anti-extreemrechts", beoordeelt een studiegenoot. Cordy typeert Kennis als joviaal, met gevoel voor humor en lo-yaal, al provoceert hij ook graag. "Als hij tegenwind krijgt, zal hij niet plooien, maar nog harder chargeren." Die combinatie maakte dat hij als KVHV-preses in het vizier kwam van de knokploegen van de nationalistische studentenvereniging NSV en het Vlaams Blok. Dat hield hem niet tegen om vanuit het KVHV zijn politieke netwerk uit te bouwen, waarin namen fungeren als toenmalig Ons Leven-hoofdredacteur Bart De Wever; Piet De Zaeger, de algemeen directeur van N-VA; Bart Van Camp, de kabinetschef van Vlaams minister Ben Weyts, en Vlaams minister Liesbeth Homans.