"Ik ben niet zeker dat iemand als minister van Werk Kris Peeters zelf zijn wetsontwerpen opstelt. Ik denk dat de wetteksten van de regering door het VBO worden geschreven." Met die uitspraak op de RTBF-radio heeft Jean-François Tamellini, federaal secretaris van het ABVV/FGTB, zijn entree in het interprofessionele overleg niet gemist. De Henegouwer vervangt in de Groep van Tien algemeen secretaris Marc Goblet, die wegens ziekte buiten strijd is. Officieel is hij een paar maanden afwezig, maar de kans is groot dat Goblet langer met ziekteverlof zal zijn.
...

"Ik ben niet zeker dat iemand als minister van Werk Kris Peeters zelf zijn wetsontwerpen opstelt. Ik denk dat de wetteksten van de regering door het VBO worden geschreven." Met die uitspraak op de RTBF-radio heeft Jean-François Tamellini, federaal secretaris van het ABVV/FGTB, zijn entree in het interprofessionele overleg niet gemist. De Henegouwer vervangt in de Groep van Tien algemeen secretaris Marc Goblet, die wegens ziekte buiten strijd is. Officieel is hij een paar maanden afwezig, maar de kans is groot dat Goblet langer met ziekteverlof zal zijn.Tamellini wekt met zijn uitspraak de indruk dat de vakbonden er in het sociaal overleg maar voor spek en bonen bij zitten, en dat de regering en de werkgeversorganisaties alles onder elkaar bedisselen. Het leidde tot misnoegde reacties van een aantal Franstalige CEO's, onder wie Eric Mestdagh, Marc Raisière (Belfius) en Eric Domb (Pairi Daiza). Domb noemde Tamellini een populist. De man die voortaan samen met voorzitter Rudy De Leeuw voor de rode vakbond in de Groep van Tien zit, heeft daarmee het al zeer steriele overleg tussen vakbonden en werkgevers niet geholpen. Toch zegt Tamellini dat hij openstaat voor dialoog. Hij wil de dossiers van het najaar _ de annualisering van de arbeidstijd, werkbaar werk voor werknemers, de nieuwe wet op het concurrentievermogen en het interprofessionele akkoord voor de jaren 2017-2018 _ afhandelen in overleg met de werkgevers en de regering.Inhoudelijk staat Tamellini op dezelfde lijn als Marc Goblet en de rest van de socialistische vakbond: van de regering-Michel valt niets goeds te zeggen. Met de nationale betoging van 29 september en de algemene staking van 7 oktober wil de socialistische vakbond druk zetten om haar beleid bij te sturen. Tamellini, een oud-voetballer uit derde klasse en de vader van drie kinderen, staat klaar om de regering in een aantal dossiers te tackelen. Maar het is niet de bedoeling die te laten vallen, zei Tamellini vorige week woensdag in zijn maideninterview met Le Soir. "De regering moet op een aantal punten terugkrabbelen", zei hij. "Zoals in het dossier van de annualisering van de arbeidstijd en de flexibilisering van de werkweek."De stijl van Tamellini verschilt wel van die van zijn voorganger. Hij is minder een volkstribuun en iets bezadigder. Goblets populariteit in Wallonië kreeg voor de zomer ook aan de linkerzijde een knauw, toen hij verklaarde dat studenten die door de stakingen niet op hun examens raakten, maar moesten terugkomen tijdens de tweede zit. Tamellini zal zulke uitspraken niet snel doen, al liet ook hij zich in het verleden weleens gaan op de sociale media. Hij noemde de regering "pathologische leugenaars, nazivrienden, incompetenten en hersenlozen". Tamellini zegt vandaag dat hij bij zijn standpunten blijft, maar dat hij in zijn nieuwe functie een serenere toon zal aanslaan. In het verleden heeft hij tijdens sociale onderhandelingen vaak sterke taal vermeden om een akkoord niet in gevaar te brengen, is bij het ABVV te horen.Tamellini heeft het imago van een studax. De Bergenaar begon zijn loopbaan bij de FGTB, na zijn studie economie aan de universiteit van Bergen. Hij werd in 1999 economisch adviseur van de FGTB Metaal, die toen nog niet was afgesplitst van de Vlaamse vleugel. Toen dat in 2006 gebeurde, werkte hij voor de socialistische bediendebond. De machtige baas van de Waalse metallo's, Nico Cué, vroeg hem zijn kabinetschef te worden. In 2012 klom Tamellini op tot federaal secretaris van het ABVV/FGTB. Hij specialiseerde zich in federale materies zoals de pensioenen, het Nationaal Pensioencomité en het Beheerscomité voor de sociale zekerheid. Zijn overstap naar het Groep van Tien, het interprofessionele overlegorgaan waar federale sociaaleconomische materies worden aangesneden, is dan ook logisch.Toch hadden veel vakbondsleden verwacht dat Thierry Bodson, de voorzitter van de Waalse interregionale van het FGTB, de plaats van Marc Goblet zou innemen. De Luikenaar Bodson heeft een hechtere band met de PS dan Tamellini. Dat zou het gemakkelijker maken om de violen gelijk te stemmen in de oppositie tegen de regering. Maar Bodson wil liever focussen op Wallonië.Tamellini blijft benadrukken dat zijn functie tijdelijk is. Maar de kans is reëel dat hij op termijn de definitieve opvolger van Marc Goblet wordt. Of dat hij misschien zelfs de voorzitter van het ABVV wordt, wanneer het mandaat van Rudy De Leeuw in 2018 afloopt. Dat laatste is niet zeker. Tamellini heeft niet zoveel steun bij de machtige Algemene Centrale en de bediendebond BBTK. De grote centrales kijken altijd wat wantrouwig naar iemand die afkomstig is uit de metaalcentrale.