Alom wordt gevreesd dat robots massale werkloosheid zullen creëren. Tot nog toe zijn daar geen aanwijzingen voor. De automatisering lijkt mensen wel weg te halen van routinejobs, zoals fabriekswerk, naar niet-routineuze bezigheden.
...

Alom wordt gevreesd dat robots massale werkloosheid zullen creëren. Tot nog toe zijn daar geen aanwijzingen voor. De automatisering lijkt mensen wel weg te halen van routinejobs, zoals fabriekswerk, naar niet-routineuze bezigheden. Het is onmogelijk in te schatten wat die nieuwe banen zullen zijn. Maar er zijn twee instrumenten die ons helpen om een goede prognose te doen: nuchtere statistieken en intuïtie. Eerst de statistieken. Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics brengt elke twee jaar een rapport uit waarin de trends geëxtrapoleerd worden om de groeivoeten van verschillende categorieën van beroepen te voorspellen. Welke groeien het snelst? Helemaal bovenaan, met een groei van 108 procent, staat de onderhoudstechnicus van windturbines. Dat is geen verrassing, gezien de snelle expansie van de hernieuwbare energie. Een andere trend die zeker banen zal scheppen, is de veroudering van de bevolking. Dat is goed nieuws voor assistenten bezigheidstherapie (+43%), assistenten fysische therapie (+38%), thuisgezondheidshulp (+38%), audiologen (+29%), audiciens (+27%) en opticiens (+27%). Ondernemingen vergaren steeds meer gegevens over hun klanten en activiteiten. Het is dan ook niet verwonderlijk om statistici (+34 procent) en analisten operationeel onderzoek (+30%) aan te treffen op de lijst van snelst groeiende beroepen. In de geneeskunde openen de sterk gedaalde kosten van genetische manipulatie nieuwe mogelijkheden voor onderzoek. Dat verklaart de toenemende vraag naar genetische adviseurs (+29%). Voor compleet nieuwe banen is enig giswerk vereist. Een van de opkomende trends is de praktijk om met ondernemingen en onlinediensten om te gaan via spraak- of tekstboodschappen. Siri van Apple, Amexa van Amazon en Cortana van Microsoft zijn de bekendste voorbeelden, maar heel wat ondernemingen roepen 'chatbots' in het leven die kunnen reageren op vragen van de klantendienst of informatie kunnen verstrekken. Die bots hebben specialisten nodig om de grondregels vast te leggen, de dialogen te schrijven en ze up-to-date te houden. Ondertussen verschijnen autonome voertuigen op de weg en drones in de lucht. Ze hebben ondersteunende medewerkers en technici nodig. De noodzaak om de groeiende bevolking in de steden te voeden, leidt tot snelle verbetering van de voedingsproductie met hydro- en aerocultuur. Dat schept nieuwe banen voor gespecialiseerde landbouwers. Geïnspireerd door de verhalen van Isaac Asimov wil mijn 16-jarige dochter robopsychologe worden, iemand die uitzoekt waarom robots zich niet gedragen. "Die job bestaat niet", jammerde de beroepskeuzeadviseur in haar school. "Dat is waar", antwoordde mijn dochter, "maar in 2025 waarschijnlijk wel."