33 procent van de 55-plussers die in België aan de slag zijn, werkt deeltijds. Dat leren recente cijfers van Eurostat.

In de Europese Unie ligt enkel in Nederland het aantal deeltijds werkende 55-plussers hoger: 50 procent. Maar Nederland heeft dan ook een sterke traditie van deeltijdse arbeid. In Duitsland is van de werkende 55-plussers 28,7 procent deeltijds aan de slag. In Frankrijk is dat 22,2 procent.

Ook opvallend is dat het aandeel deeltijdse arbeid bij oudere Belgische werknemers de voorbije jaren sterk gestegen is: van 24,7 procent in 2005 naar 33 procent vandaag. Die toename is in belangrijke mate te verklaren door het succes van landingsbanen. Die moeten oudere werknemers toelaten om aan het einde van hun loopbaan meer voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking _vaak 4/5 of halftijds_ te kiezen en zo uit te bollen naar hun pensioen. Bedoeling van de landingsbanen is dat oudere werknemers daarmee hun loopbaan zouden verlengen. Maar ze hebben de gemiddelde uittredeleeftijd nog niet verhoogd: in België bedraagt die nog altijd net geen 60 jaar. De regering-Di Rupo heeft het stelsel van de landingsbanen nu wel verstrengd.

Het hoge aantal deeltijds werkende 55-plussers ondergraaft het recentelijk gelanceerde Tandemplan van Groen en Ecolo. Die partijen stellen voor om de jongerenwerkloosheid tegen te gaan door de jobs van 55-plussers te delen met jonge werkzoekenden. Ouderen zouden meer naar deeltijds werk kunnen overschakelen en zo uren vrijmaken die door jongeren kunnen worden ingevuld. Maar de Eurostat-cijfers leren dus dat oudere werknemers al volop voor arbeidstijdverkorting kiezen. Bovendien plaatsen economen en arbeidsmarktdeskundigen grote vraagtekens bij dit pleidooi voor arbeidsmarktherverdeling. Het zijn inefficiënte recepten uit de jaren zeventig, klinkt het.

33 procent van de 55-plussers die in België aan de slag zijn, werkt deeltijds. Dat leren recente cijfers van Eurostat.In de Europese Unie ligt enkel in Nederland het aantal deeltijds werkende 55-plussers hoger: 50 procent. Maar Nederland heeft dan ook een sterke traditie van deeltijdse arbeid. In Duitsland is van de werkende 55-plussers 28,7 procent deeltijds aan de slag. In Frankrijk is dat 22,2 procent.Ook opvallend is dat het aandeel deeltijdse arbeid bij oudere Belgische werknemers de voorbije jaren sterk gestegen is: van 24,7 procent in 2005 naar 33 procent vandaag. Die toename is in belangrijke mate te verklaren door het succes van landingsbanen. Die moeten oudere werknemers toelaten om aan het einde van hun loopbaan meer voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking _vaak 4/5 of halftijds_ te kiezen en zo uit te bollen naar hun pensioen. Bedoeling van de landingsbanen is dat oudere werknemers daarmee hun loopbaan zouden verlengen. Maar ze hebben de gemiddelde uittredeleeftijd nog niet verhoogd: in België bedraagt die nog altijd net geen 60 jaar. De regering-Di Rupo heeft het stelsel van de landingsbanen nu wel verstrengd.Het hoge aantal deeltijds werkende 55-plussers ondergraaft het recentelijk gelanceerde Tandemplan van Groen en Ecolo. Die partijen stellen voor om de jongerenwerkloosheid tegen te gaan door de jobs van 55-plussers te delen met jonge werkzoekenden. Ouderen zouden meer naar deeltijds werk kunnen overschakelen en zo uren vrijmaken die door jongeren kunnen worden ingevuld. Maar de Eurostat-cijfers leren dus dat oudere werknemers al volop voor arbeidstijdverkorting kiezen. Bovendien plaatsen economen en arbeidsmarktdeskundigen grote vraagtekens bij dit pleidooi voor arbeidsmarktherverdeling. Het zijn inefficiënte recepten uit de jaren zeventig, klinkt het.