De wispelturige advertentiemarkt was volgens Corelio vooral merkbaar in het segment van de jobmarkt en de lokale advertentiemarkt voor huis-aan-huisbladen. Met een eigen vermogen van 90 miljoen euro op een balanstotaal van 307 miljoen euro, blijft de solvabiliteit van de groep onverminderd sterk. (Belga)

De wispelturige advertentiemarkt was volgens Corelio vooral merkbaar in het segment van de jobmarkt en de lokale advertentiemarkt voor huis-aan-huisbladen. Met een eigen vermogen van 90 miljoen euro op een balanstotaal van 307 miljoen euro, blijft de solvabiliteit van de groep onverminderd sterk. (Belga)