TRENDS. U hebt een 'Beleidsplan 2012': hoeveel ton verwerkt de haven dan?

JOACHIM COENS (MBZ). "Geen idee. Er zijn zulke grote schommelingen, dat ik me niet aan voorspellingen waag qua tonnage. Wel naar servicelevel, ons niveau van dienstverlening. Onze nieuwjaarskaart heette The Future is Large, Extra Large Wishes. Niet toevallig, want een van dé trends van 2006 was de schaalvergroting van de schepen. Toen ik hier zes jaar geleden begon, was een containerschip goed voor 4600 TEU (twintigvoetscontainers...

JOACHIM COENS (MBZ). "Geen idee. Er zijn zulke grote schommelingen, dat ik me niet aan voorspellingen waag qua tonnage. Wel naar servicelevel, ons niveau van dienstverlening. Onze nieuwjaarskaart heette The Future is Large, Extra Large Wishes. Niet toevallig, want een van dé trends van 2006 was de schaalvergroting van de schepen. Toen ik hier zes jaar geleden begon, was een containerschip goed voor 4600 TEU (twintigvoetscontainers). Een beetje later kwam CMA-CGM met schepen van 6700 TEU, nu behandelen we er van 9700 TEU en de Emma Maersk vervoert 12.000 TEU. In 2006 ontvingen we ons grootste aardgasschip ooit, van 150.000 m3. Hetzelfde gebeurt met roroschepen, met de Pauline van Cobelfret: 200 meter lang, acht meter diep. Vroeger vervoerde een cruiseschip 500 mensen, nu komen er drie met 5000 mensen aan boord. "Om het in de termen van Voka te zeggen: S=XL. Tussen haakjes: de i2 van Voka is eigenlijk -1. De wiskundigen onder ons - en ik ben helaas een ingenieur - weten dat i een imaginair getal is, dat gecreëerd is om de wortel te trekken van -1. Maar keren we terug naar onze formule: ons servicelevel (niveau van dienstverlening) S moet Extra Large zijn. "Daarin zijn er zeven dimensies: onze maritieme toegang moet optimaal zijn. Ten tweede is er de ketenbenadering: een schip komt in aanraking met een waaier van diensten: loodsen, scheepvaartbegeleiding, sleepboten, sluiswachters, havenarbeiders. Die moeten op een efficiënte manier samenwerken. "Nummer drie is de hinterlandontsluiting: wanneer je van 32 naar 40 miljoen ton gaat, moeten weg, spoor en binnenvaart daarop zijn afgestemd. Daarop moet je - vierde dienstenniveau - ontsluitingsproducten aanbieden: je bent niks met veel sporen als er geen treinen op rijden. Begin 2008 komen de estuaire boten in de vaart, die zowel op zee als op de binnenwateren kunnen varen. Wij willen ook één geïntegreerd centrum van douane en veterinaire controle, om van voedseltrafieken een nog grotere aantrekkingspool te maken. "Zesde niveau is dat van de toegevoegde waarde, met pre delivery inspection voor de autosector, waar we een maritieme logistieke zone willen creëren voor de reefer- en fruitsaptrafieken: speciale loodsen, distributie. En dan is er het zevende niveau: de haveninfrastructuur. Die moet je aanpassen aan de nieuwe dimensie van de schepen qua kaaimuren en diepgang."