Sinds dit schooljaar is er in de eindtermen van het secundair onderwijs voor het eerst aandacht voor economische en financiële competenties. Toch hoeven ouders niet te verwachten dat hun kinderen op school echt met geld leren omgaan. De lesstof blijft nogal vaag en elke school is vrij om er zelf een invulling aan te geven. Van een gestructureerde financiële educatie is dus nog geen sprake. "Ouders hebben vaak grote verwachtingen van de school. Maar in de praktijk zijn ze zelf voor 90 procent verantwoordelijk voor de financiële opvoeding van hun kinderen", zegt Marijke Bisschop, gedragstherapeut en expert in financiële opvoeding. Hoe pakken ouders dat het beste aan?
...