Morning Blue, dat in september 2020 werd opgericht, wil het Belgische onlineplatform bij uitstek worden dat mensen begeleidt bij alle administratieve stappen die ze moeten nemen na een overlijden van een naaste. Mensen kunnen er vooraf ook al enkele praktische zaken regelen voor wanneer ze zelf overlijden, om de problemen voor hun nabestaanden tot een minimum te beperken. De Brusselse start-up werd opgericht door Nicolas Vandel en Quentin Van der Straten. Beiden hadden al ervaring in andere start-ups. Vandel was adviseur, Van der Straten was onder meer actief in de start-upscene in Mexico.
...

Morning Blue, dat in september 2020 werd opgericht, wil het Belgische onlineplatform bij uitstek worden dat mensen begeleidt bij alle administratieve stappen die ze moeten nemen na een overlijden van een naaste. Mensen kunnen er vooraf ook al enkele praktische zaken regelen voor wanneer ze zelf overlijden, om de problemen voor hun nabestaanden tot een minimum te beperken. De Brusselse start-up werd opgericht door Nicolas Vandel en Quentin Van der Straten. Beiden hadden al ervaring in andere start-ups. Vandel was adviseur, Van der Straten was onder meer actief in de start-upscene in Mexico. Hoe kwam u op het idee om Morning Blue op te richten? NICOLAS VANDEL. "Nagaan of er een testament is, een aangifte van nalatenschap, overlijdensaktes, het afsluiten van een bankrekening, het beheer van een profiel van een overledene op sociale media: het zijn allemaal zaken die naasten bij een overlijden moeten afhandelen in een periode van rouw. Eenvoudig is dat niet. Mensen raken vaak het spoor bijster. Daarom hebben we samen met enkele privé-investeerders, waaronder de holding White Stone, Morning Blue opgericht. We hebben ook advies gevraagd aan een notaris. Die zei dat er een markt was voor een onlineplatform dat mensen begeleidt met de administratieve afhandeling van een overlijden." Is het een betalend platform? QUENTIN VAN DER STRATEN. "Een aantal diensten is gratis, zoals het advies voor het opzeggen van bijvoorbeeld de elektriciteits- en gasrekening, of het afsluiten van een profiel op de sociale media. Er zijn ook vragen over wat moet gebeuren met de huisdieren van iemand die is overleden. Morning Blue stelt in eerste instantie een reeks documenten ter beschikking die je moet invullen om een aantal administratieve verplichtingen af te handelen. Je maakt een profiel aan op onze website en je kunt verder. Het betalende deel van onze diensten is een soort van administratief secretariaat. Wij vullen de documenten in en sturen ze op." VANDEL. "Daarnaast bieden we onlinediensten aan om te anticiperen op een overlijden. Een gebruiker kan op een beveiligde manier allerlei informatie opslaan die de nabestaanden na zijn overlijden nodig hebben om de administratieve rompslomp snel af te handelen. Die diensten zijn grotendeels gratis, maar als het om een moeilijker dossier gaat, vragen we een jaarabonnement van 49 euro." Zijn er veel spelers in die niche? VANDEL. "Wij zijn voorlopig de enige in België. Morning Blue wil een referentie worden in wat ik death tech noem. Het is geen zoveelste legal-techbedrijf. De focus ligt op de onlinedienstverlening. We hopen na België ook andere landen in de Europese Unie te bereiken. Dat is de komende vijf jaar ons doel. Met ons platform zijn we complementair met notarissen, advocaten en begrafenisondernemers. We nemen hun plaats niet in. We zijn eerder partners. We willen op termijn een partner worden waar je in België niet omheen kunt."