De vakbonden kiezen voor het status quo en de recepten van het verleden, zei voorzitter Paul Kumpen op het Voka-congres. "Het zijn failed unions." De kritiek van de werkgevers op de vakbonden klinkt steeds harder.

CAROLINE COPERS. "Zulke uitspraken getuigen van weinig besef van wat de vakbonden doen. Unizo noemt ons terroristen, nu zijn we failed unions. De werkgevers proberen de vakbonden af te schilderen als niet meer van deze tijd. Dat verbaast me niet, want er is op verschillende niveaus sociaal overleg bezig en dat verloopt uiterst moeilijk."
...

CAROLINE COPERS. "Zulke uitspraken getuigen van weinig besef van wat de vakbonden doen. Unizo noemt ons terroristen, nu zijn we failed unions. De werkgevers proberen de vakbonden af te schilderen als niet meer van deze tijd. Dat verbaast me niet, want er is op verschillende niveaus sociaal overleg bezig en dat verloopt uiterst moeilijk." COPERS. "Het is de eerste keer dat ik hoor dat wij door een betoging het overleg zouden opschorten. Wij decreteren stakingen of betogingen niet vanuit onze ivoren toren. Er is enorm veel druk van onze leden, onder wie grote ongerustheid heerst. De mensen zijn bekommerd om het regeringsbeleid en dat moeten we ernstig nemen." COPERS. "De adviezen van de SERV of het akkoord over een Vlaams banenpact worden door het kabinet van de Vlaamse minister van Werk Philippe Muyters geschreven. Men haalt daaruit wat men politiek interessant vindt. COPERS. "De regeringen zouden eens kunnen nadenken over een meer rechtvaardige fiscaliteit. De turteltaks is weinig transparant. Iedereen staart zich blind op de ministerwissel, maar die belasting ligt nog altijd op tafel. En er zijn nog altijd multinationals die nul euro turteltaks betalen. Ook extra bijdragen voor de vermogenden worden consequent afgeblokt. De fiscale fraude wordt niet even hard aangepakt als de sociale fraude. En er komt nog wat op ons af. De begrotingen voor 2017 moeten straks worden opgemaakt. "Onze acties dienen om te sensibiliseren. Want het zullen opnieuw de mensen zijn die niets hebben die betalen. De mensen pikken dat niet meer." COPERS. "Iedereen wil snel met vakantie, maar niemand beseft blijkbaar wat de loon- en arbeidsvoorwaarden zijn van die bagageafhandelaars. Zij plooien zich dubbel sinds de aanslagen. Maar als werkgevers de afspraken niet naleven, dan vraag ik mij af welk ander actiemiddel dan staking er nog rest. Idem voor de cipiers. Hun loon- en arbeidsvoorwaarden zijn niet fantastisch. Bovendien investeert men niet in die mensen. In Tweespraak laten we iemand aan het woord die in de actualiteit staat. ALAIN MOUTON