Een zonneboilerinstallatie bestaat uit een opslagvat en thermische zonnecollectoren op het dak. In tegenstelling tot fotovoltaïsche zonnepanelen, die elektriciteit opwekken, vangen thermische zonnecollectoren enkel het zonlicht op en zetten het om in warmte. Die wordt opgeslagen in het opslagvat en kan vervolgens dienen om het water voor het bad, de douche en de keuken op te warmen. Het warmwatertoestel of de verwarmingsketel moet dan enkel nog bijverwarmen als er onvoldoende zonlicht is.
...

Een zonneboilerinstallatie bestaat uit een opslagvat en thermische zonnecollectoren op het dak. In tegenstelling tot fotovoltaïsche zonnepanelen, die elektriciteit opwekken, vangen thermische zonnecollectoren enkel het zonlicht op en zetten het om in warmte. Die wordt opgeslagen in het opslagvat en kan vervolgens dienen om het water voor het bad, de douche en de keuken op te warmen. Het warmwatertoestel of de verwarmingsketel moet dan enkel nog bijverwarmen als er onvoldoende zonlicht is. Volgens de beroepsorganisatie Belsolar betekent een zonneboiler een besparing tot 60 procent op de energie die nodig is om sanitair water op te warmen. "Een installatie van vijf vierkante meter haalt tot 2500 kilowattuur (kWh) warmte uit de zon", zegt voorzitter Wim Persoons. "Dat is tot vier keer meer dan via fotovoltaïsche zonnepanelen. Per vierkante meter zonnecollector spaar je elk jaar gemiddeld 55 kubieke meter gas en 60 liter mazout uit. Bovendien stoot een doorsnee-eengezinswoning met een zonneboilerinstallatie 500 kilogram minder CO2 uit." "Een zonneboiler gebruik je het liefst voor sanitair warm water en niet voor verwarming", beweert Senne Steegmans van Dialoog, een vzw die duurzaam bouwen en bewust wonen promoot. "De behoefte aan verwarming is in de koude wintermaanden het grootst, maar net dan is de opbrengst van zonnecollectoren het laagst. Om ietwat rendement te behalen, zou je dus moeten investeren in een zeer grote installatie. Je behoefte aan warm water is het hele jaar constant, die kan een standaardzonneboiler makkelijker opvangen." "Maar voor je daarin investeert, beperk je beter je verbruik, bijvoorbeeld via een spaardouchekop of debietbegrenzers", adviseert Steegmans. "Zo heb je misschien genoeg aan een kleinere, goedkopere zonneboiler. Belangrijk is wel dat het opslagvat zo dicht mogelijk bij de collectoren, bij de aftappunten en bij de installatie voor naverwarming staat." Volgens Wim Persoons van Belsolar kan een thermische zonne-installatie wél ingezet worden voor een gedeeltelijke verwarmingsondersteuning. Tenminste, indien u over een geschikt verwarmingssysteem beschikt. "Vooral systemen met lagetemperatuurverwarming komen in aanmerking", zegt hij. "De zon hoeft het buffervat slechts tot 35 graden Celsius op te warmen om al energie voor vloerverwarming te kunnen leveren. Zeker in de lente en de herfst, wanneer de zon meerdere uren per dag schijnt en je 's avonds je woning toch nog wil verwarmen, is dat zeker een te overwegen optie." Een zonneboilerinstallatie biedt tal van voordelen. Dialoog somt ze op: · Beperkte dakoppervlakte: voor een gemiddeld gezin van vier personen volstaat 4 tot 6 vierkante meter aan zonnecollectoren op uw dak. Ter vergelijking: u hebt 20 tot 25 vierkante meter aan zonnepanelen nodig om een gemiddeld elektriciteitsverbruik (3500 kWh per jaar) te dekken. · Gratis warmte: op jaarbasis kunt u tot 60 procent van uw sanitair water opwarmen, waardoor u minder afhankelijk bent van de energieprijzen. · Lange levensduur: de zonnecollectoren gaan gemakkelijk twintig jaar mee. Ook de andere onderdelen van de zonneboiler hebben een lange levensduur. · Combinatie is mogelijk: een zonneboiler kan worden gecombineerd met alle vormen van naverwarming (warmtepomp, pellets, gas, stookolie of elektrisch). · Lager E-peil: voor nieuwbouwprojecten levert de zonneboiler een behoorlijke vermindering van het E-peil op. · Mogelijke premie: mogelijk komt u in aanmerking voor een premie (bijvoorbeeld via uw distributienetbeheerder of uw gemeente) waardoor u de kostprijs van de installatie kunt drukken. · Milieuvriendelijk: wie de zon aanwendt om water (gedeeltelijk) op te warmen, draagt ook bij tot een beter milieu. Overtuigd van de troeven van een zonneboilerinstallatie? Vzw Dialoog wijst op enkele aandachtspunten. · Onderhoud: houd rekening met terugkerende kosten voor het onderhoud van de installatie. Afhankelijk van het type kan een jaarlijks nazicht nodig zijn. · Naverwarming: sluit u de zonneboiler niet aan op een systeem voor naverwarming, dan hebt u in de winter wellicht onvoldoende warm water. · Complexere installatie: u dient niet alleen zonnecollectoren te plaatsen, maar ook een opslagvat om de warmte in op te slaan, een sturing en een pomp. · Dimensionering: de grootte van de installatie moet correct berekend zijn om de opgeslagen warmte zo optimaal mogelijk te benutten. Een te kleine installatie heeft weinig nut, maar een te grote installatie kan aanleiding geven tot oververhitting. · Prijs: de kostprijs van een zonneboiler voor een gezin van vier ligt tussen 4000 en 7000 euro inclusief btw (zonder naverwarming en zonder rekening te houden met premies). Dat is veel geld voor een systeem waarmee u maximaal 60 procent bespaart op uw factuur voor sanitair warm water. · Geschikt dak: ga op voorhand na of uw dak voldoende gericht is naar het zuiden, of het voldoende geïsoleerd is en of de constructie het gewicht van de zonnecollectoren kan dragen. Zo niet, riskeert u de installatie vervroegd van het dak te moeten halen. Roel Van Espen"Beperk eerst je waterverbruik via een spaardouchekop of debietbegrenzers. Zo heb je misschien genoeg aan een kleinere, goedkopere zonneboiler" - Senne Steegmans, Dialoog