Toen de kans op een harde brexit heel groot was, haalde de vorige Vlaamse regering alles uit de kast om de negatieve economische impact ervan tot een minimum te beperken. Zo diepte minister-president Geert Bourgeois (N-VA) de visrechten op die de Engelse koning Charles II in de tweede helft van de zeventiende eeuw had toegekend aan Brugse vissers. Die kregen toen het recht om voorgoed met vijftig schepen te vissen in de Britse wateren. In de nege...