Half werk
...

Half werkDe VDBH moet zich terugplooien op de core business van de exportpromotie. Dat sluit aan bij de taakverdeling die Vlaams topambtenaar Eric Stroobants onlangs vooropstelde : een beperkt centraal ministerie voor de beleidsvoorbereiding en daarrond een reeks uitvoerende openbare instellingen. Onder impuls van oud-diplomaat Hans De Belder profileerde de VDBH zich als een orgaan van economische politiek. Daarmee moest hij wel in botsing komen met minister-president Van den Brande, bevoegd voor de buitenlandse betrekkingen van de Vlaamse overheid. De Belder was een veel beter diplomaat dan manager... en juist daarom niet de juiste man op de juiste plaats in de VDBH, zeker niet in zijn nieuwe vorm. Maar er rust een verpletterende verantwoordelijkheid op de Vlaamse regering. Die heeft bij de oprichting van de VDBH de top op zuiver politieke gronden benoemd. Op zijn minst merkwaardig is ook dat Van den Brande de raad van bestuur ongemoeid laat. Ernst & Young meldt dat die achtkoppige raad van bestuur zonder strategische visie aan het werk was. In de audit wordt daar een goede reden voor opgegeven : omdat het management tekort schoot in zijn taak, moest de raad van bestuur zich al te vaak inlaten met dagdagelijkse dossiers, gaande van personeelszaken over informatica-aangelegenheden. Waarom heeft de raad van bestuur, onder voorzitterschap van Jos Dupré (CVP), nooit zijn verantwoordelijkheid opgenomen ? En moet de minister-president daar niet de conclusies uit trekken ? Die raad van bestuur wordt alvast in bedrijfskringen niet hoog ingeschat. Al was het maar omdat het bedrijfsleven geen rechtstreekse stem mag/kan laten horen op dit niveau (hooguit via een bedrijfsorganisatie). Andere leden werden uitgezonden op last van de vakbonden. De raad van bestuur van de VDBH heeft met andere woorden al jaren een wereldvreemd karakter. Waarop wacht Van den Brande trouwens om een ander voorstel van de doorlichters hard te maken : de beperking van de rol van de BDBH tot de rol van kenniscentrum dat het terreinwerk volledig overlaat aan de gewesten (zie ook Feiten & Commentaar) ? Waarom liet de Vlaamse regering niet van zich horen toen de federale regering de BDBH een nieuwe impuls gaf met de goedkeuring van een nieuw taalparitair (!) personeelskader en dito raad van bestuur ? LUC VAN DEN BRANDE Wat met de raad van bestuur van de VDBH en de relatie tot de BDBH ?