Onderwijsminister Marleen Vanderpoorten (VLD) opent een nieuw schooljaar, en gaat verder met haar discussierondes over scholen en netten. We vroegen haar of er ruimte is voor onafhankelijke of privé-scholen naast de bestaande Vlaamse netten?
...

Onderwijsminister Marleen Vanderpoorten (VLD) opent een nieuw schooljaar, en gaat verder met haar discussierondes over scholen en netten. We vroegen haar of er ruimte is voor onafhankelijke of privé-scholen naast de bestaande Vlaamse netten? MARLEEN VANDERPOORTEN (MINISTER VAN ONDERWIJS). "Er is een verschil tussen erkenningsvoorwaarden en subsidiëringsvoorwaarden. Wat verwachten de onafhankelijke scholen van de overheid? Veel, iets, niets? Ze beogen waarschijnlijk een erkenning zodat ze diploma's kunnen uitreiken. Hun leerlingen zullen examens moeten afleggen voor de centrale examencommissie. De onafhankelijke scholen kunnen dus functioneren binnen de huidige grenzen van het onderwijs in Vlaanderen en ik denk dat er mogelijkheden voor hen zijn. Als die markt zich aanbiedt, moeten we dat niet afremmen. Alleen moet het publiek duidelijk geïnformeerd worden." VANDERPOORTEN. "Weinig of niet, en dat is anders bij mijn Europese collega's die meer aanknopingspunten hebben. Door onze fijnmazige netten wordt de vraag minder geformuleerd, en ik heb het thema nooit horen klinken in de onderwijscommissie van het Vlaams parlement, waar ik sinds 1995 lid van ben." VANDERPOORTEN. "Niet als aanbieders van onderwijs. Ik verwacht morgen geen Barco met technische scholen. Wel realistisch en actueel is de grotere samenwerking tussen bedrijven en scholen. In september 2001 ontstonden er drie Regionale Technologische Centra, centra van scholen én ondernemingen. Een school kan de moderne machines niet langer betalen. Scholen zullen dus moeten samenwerken met bedrijven." VANDERPOORTEN. "Ik ben daar principieel hoegenaamd niet tegen, maar ik zie geen concrete uitwerking voor Vlaanderen. Ik denk dat zo'n cheque mogelijkheden geeft, bijvoorbeeld voor het gelijkekansenonderwijs en de kosteloosheid van het onderwijs. Men kan dat ondersteunen door de scholen meer middelen te geven, maar wordt het kind daar beter van? Daar zou de onderwijscheque een oplossing kunnen zijn." VANDERPOORTEN. "Ik heb er wel problemen mee. Er wordt gediscussieerd over de kosteloosheid van het onderwijs. Voor mij heeft dat te maken met het gratis bereiken van de eindtermen. Wat er bovenop komt, dáár kan eventueel een bedrag voor worden gevraagd - zonder een drempel te scheppen. Ook een mogelijkheid is meer beurzen in het middelbaar onderwijs." VANDERPOORTEN. "Ik ben tegen een eenheidstype, maar de netten treden te vaak op als parallelle administraties. Er is niet zoiets als hét vrije onderwijs, er zijn grote verschillen tussen scholen. Er wordt te veel gepraat over de netten en te weinig over de scholen. Concurrentie tussen scholen is op zich niet slecht." "Concurrentie tussen scholen is op zich niet slecht."