Het nieuwe schooljaar is de ideale gelegenheid om nog eens te pochen met de hoge scores die ons onderwijs in internationale vergelijkingen haalt. Bedrijven smeken ondertussen om een betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Kwestie van afgestudeerde scholieren te vinden om de vele openstaande vacatures in te vullen. Uit de getuigenissen die we verzamelden, blijkt dat er vooral vraag is naar opleidingen die het prangende tekort aan technisch geschoolde medewerkers helpen oplossen.
...

Het nieuwe schooljaar is de ideale gelegenheid om nog eens te pochen met de hoge scores die ons onderwijs in internationale vergelijkingen haalt. Bedrijven smeken ondertussen om een betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Kwestie van afgestudeerde scholieren te vinden om de vele openstaande vacatures in te vullen. Uit de getuigenissen die we verzamelden, blijkt dat er vooral vraag is naar opleidingen die het prangende tekort aan technisch geschoolde medewerkers helpen oplossen. Het voorbije jaar zette Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A) al een aantal stappen in de goede richting. Zo is het ministerie met een proefproject gestart waarbij het mogelijk wordt om vanaf het schooljaar 2007-2008 een vervanger aan te stellen voor personeelsleden die op bedrijfsstage gaan. Via zulke stages krijgen de leerkrachten ook eens een beeld van concrete werkomstandigheden in een bedrijf. Ook werden in 2006 met 24 bedrijfssectoren convenanten afgesloten. Een van de aspecten die onder de loep worden genomen, is de relatie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Volgens de cijfers van het ministerie van Onderwijs engageren de sectoren zich om op jaarbasis 1562 werkervaringsplaatsen te creëren voor afwisselend werken en leren. Daarnaast zijn 66.627 stageplaatsen voor leerlingen gepland en 147 voor leraren. Een ander project is het gebruik van de Regionale Technologische Centra (RTC's). Die bestaan sinds 2000 en moeten ervoor zorgen dat wie technisch of beroepsonderwijs volgt ook kan beschikken over de nieuwste apparatuur om werkervaring op te doen. Niet alle scholen kunnen het geld voor zo'n apparatuur ophoesten. Daarom werden de RTC's opgericht. Los van het beleid is ook het bedrijfsleven actief op het terrein. Chemiereus BASF heeft een samenwerkingsverband in het leven geroepen met ACTA, het Antwerpse Centrum voor Toegepaste Automatiseringstechnieken. Daar kan een specifieke opleiding worden gevolgd door sollicitanten zonder technisch diploma, maar met een sterke technische aanleg en interesse. Daarnaast zijn er nog tal van kleinere initiatieven zoals dat van vzw Stichting Technoplus. Die heeft als missie het technisch onderwijs te promoten, onder andere via bedrijfsbezoeken. Stichting Technoplus is een samenwerking tussen het gemeenschapsonderwijs, het provinciaal onderwijs en de kunststofscholen enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds. Het architectenbureau Bontinck en kunststoffenproducent Deceuninck stonden mee aan de wieg van het project. Alain Mouton - Guido Muelenaer