Michel Claise heeft al meerdere scalpen aan zijn riem hangen. Iedereen die denkt met finan-ciële criminaliteit rijk te worden, heeft de aandacht van de Brusselse onderzoeksrechter.
...

Michel Claise heeft al meerdere scalpen aan zijn riem hangen. Iedereen die denkt met finan-ciële criminaliteit rijk te worden, heeft de aandacht van de Brusselse onderzoeksrechter. In 2003 ontwarde Michel Claise een kluwen van fraude en verduistering bij de Setca (de bediendecentrale van het Waalse ABVV): fictieve bijeenkomsten van gepensioneerden (om dure wijn aan te kopen), valse inschrijvingen van leden, verduistering, witwaspraktijken, fiscale fraude en misbruik van vertrouwen. De zaak mondde uit in een aanklacht tegen negen personen, onder wie secretaris-generaal Albert Faust, die in juli 2004 overleed. Georges Gutelman, de Franstalige Manager van het Jaar in 1989, werd in februari 2004 door Claise in voorlopige hechtenis genomen wegens witwaspraktijken. Kort voor het faillissement van zijn vliegtuigmaatschappij TEA, zou hij 1 miljard frank (25 miljoen euro) zwart geld van particulieren hebben witgewassen. De verzekeraar AGF lag al sinds 1998 in het vizier van Claise, maar de zaak ging pas vijf jaar later echt aan het rollen. Toen werden AGF Belgium, als rechtspersoon, en zijn voorzitter van het directiecomité aangeklaagd voor witwaspraktijken, valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken, valse boekhouding en belastingfraude. Even later was het de beurt aan de Luxemburgse tak van AGF Life en zijn voorzitter van de raad van bestuur. De maatschappij AGF France kreeg dezelfde beschuldigingen aan haar broek. In juni 2004 beschuldigde Michel Claise de bank Belgolaise, haar voorzitter van de raad van bestuur, haar gedelegeerd bestuurder en drie werknemers van witwaspraktijken. De bank zou 80 miljoen dollar witgewassen hebben via een rekening van Jean-Charles Okoto, een gewezen vertrouweling van de Congolese president Joseph Kabila. In november 2001 start operatie Divorce à l'italienne tegen de IT-consultant Bureau Van Dijk. Zeven maanden later hield de Brusselse onderzoeksrechter gedelegeerd bestuurder Jean-Paul de Nys aan, op verdenking van valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken, misbruik van vennootschapsgoederen en witwassen. Hij wreef hem onder meer aan dat hij, ondanks zijn aanzienlijk familiefortuin, het patrimonium van de onderneming met het zijne vermengd had. Op 1 oktober 2006 bracht Georges Dumortier, een personaliteit uit de Waalse socialistische culturele beweging zijn eerste nacht door in de gevangenis van Vorst. Hij zat er twee weken in voorlopige hechtenis. Michel Claise beschuldigt hem van oplichting, verduistering, schriftvervalsing en fiscale fraude. Het kantoor van notaris Jean-Luc Indekeu was een van de belangrijkste van Brussel en Waals-Brabant. Tot Michel Claise er in maart 2007 afstapte. Een greep uit de beschuldigingen: de abnormale inning van cheques aan toonder, facturatie aan medewerkers die als valse zelfstandigen werken, en ongerechtvaardigde uitgaven. Het dossier werd onlangs overgedragen aan het parket. In september 2007 stelde onderzoeksrechter Claise de executieve onder toezicht wegens een onvolledige boekhouding en valse facturen. Eind vorig jaar besliste de raadkamer dat er onvoldoende bewijzen van fraude waren. Deze Brusselse schoonmaak-kmo, actief in de kantoorsector, kende een groei zonder weerga. Een economisch 'mirakel' dat Michel Claise ten zeerste verbaasde. Na onderzoek volgde in september 2007 een aanklacht tegen de baas van de onderneming, Ali Sezer, en zeven anderen wegens witwassen, schriftvervalsing en het gebruik van valse documenten. In april 2008 beschuldigde Michel Claise de vzw Scientology Kerk van België van oplichting. Dat was een gevolg van huiszoekingen in het Brusselse hoofdkwartier van de sekte. De onderzoeksrechter vermoedt dat ze leden geworven heeft door valse arbeidscontracten te beloven.