Voor de achterkleinzoon van de impressionistisch-symbolistische dichter Karel Van de Woestijne gaat het allerminst om een sentimenteel-poëtische bevlieging. Marc Van de Woestijne (43) verlaat de virtuele informaticawereld en stapt de harde realiteit binnen van sloppenwijken en keuterboeren in Afrika en Latijns-Amerika.
...

Voor de achterkleinzoon van de impressionistisch-symbolistische dichter Karel Van de Woestijne gaat het allerminst om een sentimenteel-poëtische bevlieging. Marc Van de Woestijne (43) verlaat de virtuele informaticawereld en stapt de harde realiteit binnen van sloppenwijken en keuterboeren in Afrika en Latijns-Amerika. Na jaren in de verkoop en marketing bij Microsoft neemt Van de Woestijne de algemene leiding van de ontwikkelingsorganisatie Trias, een van de grote ngo's in België. "We onderscheiden ons door het stimuleren van ondernemerschap in ontwikkelingslanden," benadrukt hij. Trias is een samenwerkingsverband van Act (christelijke strekking), Form (de 'ontwikkelingspoot' van Unizo) en Ieder voor Allen ( Boerenbond). "Het is een combinatie van sterke projectwerking in het Zuiden, met de klemtoon op kleine bedrijfjes en boeren. In die context versterken we ook uitwisselingen tussen boeren en ondernemers hier en ginds," verduidelijkt Van de Woestijne. Door in samenwerking met Unizo ondernemersorganisaties uit te bouwen in Guinee, bijvoorbeeld, of ondernemende vrouwen uit het Zuiden in contact te brengen met de vrouwenbeweging van Unizo. "Dezelfde trajecten leggen we af met de Boerenbond in Oeganda." Ngo's en bedrijven zijn volgens Van de Woestijne niet langer water en vuur. "De globalisering dwingt bedrijfsleiders ertoe oog te hebben voor arbeidsomstandigheden, mensenrechten, corruptie in ontwikkelingslanden. En tegelijk zijn ngo's almaar professioneler bezig."Als socioloog van opleiding specialiseerde Marc Van de Woestijne zich in informatica. Zijn loopbaan is een opeenvolging van informaticafuncties (in het UZ van Leuven, bij Apple-distributeurs en bij Oracle), afgewisseld met onverwachte zijsprongen: zeven maanden stappen in de bergen van Nieuw-Zeeland of een korte periode als zelfstandig Apple-verdeler. Met Microsoft als steeds weerkerende rode draad: twee keer plukte zijn vorige werkgever hem weg. "Een derde keer wellicht niet," lacht Van de Woestijne.E.B. Marc Van de Woestijne (43). Was: sales manager MSN-afdeling Microsoft. Wordt: algemeen directeur van Trias. Vrije tijd: amateurtoneel en bergwandelingen.