In Slovenië stond een man op een ladder op de binnenplaats van een boerderij, toen hij werd aangereden door de aanhangwagen van een tractor. Hij viel en raakte gewond. Hij diende een schadeclaim in bij de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar van de tractor. Die weigerde een vergoeding te betalen, omdat het ongeval was veroorzaakt met een agrarisch voertuig op een privéterrein. De zaak werd voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde dat het ongeval onder de dekking van een voertuigverzekering had moeten vallen.
...

In Slovenië stond een man op een ladder op de binnenplaats van een boerderij, toen hij werd aangereden door de aanhangwagen van een tractor. Hij viel en raakte gewond. Hij diende een schadeclaim in bij de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar van de tractor. Die weigerde een vergoeding te betalen, omdat het ongeval was veroorzaakt met een agrarisch voertuig op een privéterrein. De zaak werd voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde dat het ongeval onder de dekking van een voertuigverzekering had moeten vallen. Die uitspraak lijkt te impliceren dat een voertuigverzekering niet alleen verplicht is op de openbare weg, maar ook in alle andere situaties, bijvoorbeeld op een privéterrein. Zo'n verplichting zou dan gelden voor alle voertuigen die mechanisch worden aangedreven, inclusief de opleggers en de aanhangwagens die eraan zijn gekoppeld. Dat zou betekenen dat ook scootmobielen voor bejaarden, golfkarretjes en zelfs zitmaaiers door een voertuigverzekering moeten zijn gedekt. "Het arrest roept vragen op, maar we moeten ons hoeden voor een te vergaande interpretatie", zegt Yves Thiery van het advocatenkantoor Curia. "Het ongeval waarover het hof zich heeft uitgesproken, zou in België wellicht onder de wet op de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen vallen. Ook ongevallen op de binnenplaats van een boerderij waar regelmatig derden passeren, vallen onder die regeling. Dat geldt ook voor situaties die zich voordoen op privéterreinen die toegankelijk zijn voor bezoekers, klanten of leveranciers." Door de uitspraak van het Europees Hof moeten de lidstaten nagaan of ze hun wetgeving over de wettelijke aansprakelijkheid moeten aanpassen. Maar uit het arrest afleiden dat grasmaaiers en golfkarretjes die enkel op privéterrein rondrijden onder de verzekeringsplicht vallen, gaat volgens Yves Thiery te kort door de bocht. Wauthier Robyns van Assuralia deelt die mening. "Volgens de Belgische wet is een schadegeval met een voertuig op een privéterrein altijd gedekt als dat voertuig verzekerd is voor de openbare weg", zegt hij. "Gaat het om een voertuig waarvoor geen verzekering is afgesloten, zoals een zitmaaier, dan voorziet de familiale verzekering in een dekking." Een familiale verzekering is echter niet verplicht. "Een koninklijk besluit uit 1992 legt bovendien de minimumdekking van verzekeringspolissen vast", vervolgt Robyns. "Dat schrijft expliciet voor dat de dekking altijd wordt verleend voor schadegevallen op de openbare weg, maar ook op openbare en private terreinen." Sommige verzekeraars vermelden dat uitdrukkelijk in hun voorwaarden. Bij AG Insurance bijvoorbeeld zijn zitmaaiers altijd door de familiale polis verzekerd op en rond privéterreinen. "Voor voertuigen die zich op de openbare weg en in publieke domeinen begeven, is een verzekering altijd verplicht", zegt Gerrit Feyaerts, de woordvoerder van AG Insurance. "Afhankelijk van de maximumsnelheid die je golfkarretje of scootmobiel kan halen, gebeurt dat via de familiale verzekering of via een aparte polis." Wie een elektrische fiets heeft die sneller dan 25 kilometer kan rijden, moet daar een aansprakelijkheidsverzekering voor afsluiten. De Europese regelgeving bepaalt dat zo'n fiets als een bromfiets moet worden beschouwd. Roel Van Espen